Results for:
THF TFA FOF FEW FNT EPR UEQ LTB TNE TEQ TFI TFE FNE FEQ FNN FNQ EPT EPS UEQ HL4

Results for THF (Higher-order Theorems)

Higher-order Theorems Satallax
3.4
Satallax
3.3
Leo‑III
1.4
Zipperpin
1.5
Vampire
THF‑4.4
CVC4
1.7
LEO‑II
1.7.0
SEU706^1 +22.80 +4.39 +45.47 +4.53 +5.77 +0.53 GUP‑Non
SEV384^5 +1.70 +1.78 +1.12 +13.18 +1.53 TMO‑Non +0.41
SYO441^1 +4.11 +2.33 +0.55 +0.20 +158.03 +0.33 +0.17
SYO385^5 +0.61 +0.64 +0.18 +0.17 +0.18 +40.72 +0.17
SEU617^1 +23.72 +23.89 +20.37 +104.13 +0.77 +0.45 GUP‑Non
SYO113^5 +18.06 +17.73 +0.45 +0.18 +0.17 +0.17 +0.11
SEU918^5 +1.07 +1.04 +0.18 +0.17 TMO‑Non +40.71 GUP‑Non
SYO262^5 +1.05 +1.07 +0.20 +0.18 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SYO148^5 +0.10 +0.11 +0.20 +0.18 +0.16 +0.17 +0.11
SEV245^6 +0.11 +0.09 +122.97 +110.90 +1.53 +0.18 +22.35
SEU595^1 +6.92 +6.38 +12.43 +0.77 +5.66 TMO‑Non GUP‑Non
SEV189^5 +0.11 +0.11 +163.67 +1.11 +0.17 +0.17 TMO‑Non
ALG287^5 +19.11 +20.70 +0.19 +0.17 +0.17 +0.18 +0.17
SYO175^5 +0.16 +0.17 +0.18 +0.18 +0.17 +0.17 +0.18
SEU746^1 +22.75 +6.92 +126.18 +11.62 +1.29 +0.49 GUP‑Non
SYO315^5 +1.04 +1.09 +0.17 +0.32 +0.16 +0.17 +0.17
GEG010^1 +13.32 +13.18 +0.68 +14.01 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
PUZ047^5 +0.15 +0.19 +0.41 +0.17 +0.17 +0.44 +0.17
CSR138^2 +160.45 +160.41 +2.24 +1.32 +38.99 +0.74 +0.36
SYO093^5 +0.11 +0.11 +0.14 +0.17 +0.11 +0.18 +0.12
LCL601^1 +39.31 +38.88 +0.65 +34.06 +5.95 +0.18 +0.16
SEV382^5 +17.85 +17.77 +0.73 +12.17 TMO‑Non TMO‑Non +0.36
SET741^4 +108.51 UNK‑Non +0.51 +0.16 +2.40 TMO‑Non +0.19
SYO317^5 +19.25 +19.97 +62.30 +0.51 +0.18 +0.18 +0.12
SEU745^1 +1.73 +3.44 +126.48 +142.12 +3.66 +0.63 GUP‑Non
SYO114^5 +0.16 +0.17 +0.30 +0.11 +0.20 +0.17 +0.19
SEU609^1 +1.61 +3.34 +13.42 +102.43 +70.84 +0.37 GUP‑Non
NUM753^1 +23.65 +23.79 +0.18 +0.20 +1.59 +0.88 +0.10
LCL879^1 +39.33 +39.27 +0.63 +33.90 +31.62 +0.19 +0.17
SYO170^5 +15.40 +15.25 +0.20 +0.17 +0.16 +0.58 +0.17
SEU490^1 +1.06 +1.07 +0.62 UNK‑Non +5.81 +0.34 GUP‑Non
SEV086^5 +4.98 +4.99 +2.46 +103.01 +0.09 GUP‑Non +4.57
SEU786^1 +22.89 +7.11 +165.59 +136.08 +2.33 +0.34 GUP‑Non
SYN364^5 +0.16 +0.18 +0.19 +0.18 +0.15 +0.17 +0.11
SYO016^1 +0.18 +0.17 +0.58 +0.53 +4.01 +0.18 TMO‑Non
SEU927^5 +0.11 +0.18 +0.19 +0.16 +0.17 TMO‑Non TMO‑Non
SEU708^2 +0.16 +0.15 +0.38 +18.11 +7.56 TMO‑Non GUP‑Non
NUM824^5 +0.11 +0.15 +1.69 +113.74 +7.67 +0.18 +0.18
ALG281^5 +1.06 +1.07 +0.18 +0.18 +0.17 +0.43 +0.11
SYO264^5 +1.06 +1.07 +0.91 +0.41 TMO‑Non GUP‑Non +4.78
CSR145^2 +105.05 +104.92 +1.14 +2.80 +38.97 +0.73 +52.61
NUM665^1 +0.10 +0.16 +0.19 +0.17 +1.61 TMO‑Non +12.07
SEU681^2 +13.12 +13.20 +0.47 +0.16 +3.47 +0.17 +0.16
SYO018^1 +0.10 +0.10 +0.12 +0.18 +3.89 +0.17 +0.17
SEU995^5 +1.06 +1.04 +0.18 +0.20 +108.17 +24.30 GUP‑Non
SEV238^5 +14.74 +14.62 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
GEG011^1 +0.89 +1.00 +0.53 +20.54 +163.36 +0.40 GUP‑Non
NUM791^1 +0.14 +0.11 +0.18 +0.21 +0.17 +0.18 GUP‑Non
LCL600^1 +39.28 +38.69 +0.37 +34.15 +3.49 +0.57 +0.17
NUM760^1 +23.68 +23.78 +0.20 +0.18 +2.65 +20.30 +0.16
SEU597^1 +1.48 +3.24 +12.12 +103.23 +63.53 +0.34 GUP‑Non
SYO514^1 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non +0.18 +0.19 GUP‑Non +0.17
SEU605^1 +0.17 +0.17 +16.73 +102.92 +2.26 +0.33 GUP‑Non
NUM016^5 +0.16 +0.17 +0.17 +0.17 +0.17 +0.16 +0.16
SYO068^4.005 +1.06 +1.09 +0.19 +0.17 +4.06 +0.17 +0.18
SYO091^5 +0.15 +0.10 +0.18 +1.05 +0.16 +0.19 +0.11
LCL597^1 +0.10 +0.36 +0.19 +0.18 +1.58 GUP‑Non +0.58
SEV311^5 +0.16 +0.11 TMO‑Non +15.71 +1.53 +0.18 +0.18
SWV425^2 +0.10 +0.17 +1.23 +23.70 TMO‑Non +0.17 +0.19
SEV164^5 +0.99 +1.05 +0.19 +0.18 TMO‑Non +21.72 +0.18
GEG002^1 +0.88 +0.88 +3.24 +0.71 +4.55 +48.42 GUP‑Non
SYO109^5 +0.11 +0.10 +0.37 +0.18 +0.18 +0.18 +0.11
SYO538^1 +0.18 +0.10 +0.19 +0.18 TMO‑Non +0.17 GUP‑Non
SYO364^5 +46.53 +101.29 +0.17 +0.17 +0.18 TMO‑Non +0.46
SEU752^2 +0.39 +0.38 +0.46 +0.18 +0.18 +0.20 +0.17
SYO374^5 +1.07 +1.07 +0.19 +0.20 TMO‑Non +20.81 +0.19
ALG278^5 +1.07 +1.64 +0.45 +0.16 +1.31 TMO‑Non +0.20
SYO310^5 +4.94 +4.94 +0.17 +0.19 +0.17 GUP‑Non +0.20
SEU751^2 +0.67 +0.64 +0.65 +110.95 +0.17 +0.16 +0.16
SEU948^5 +75.07 +75.06 +23.39 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
LCL872^1 +0.19 +0.11 TMO‑Non +113.69 +6.90 TMO‑Non +0.19
SYO386^5 +6.90 +7.02 +0.20 +3.00 +0.18 +27.07 +0.48
SEU461^1 +0.12 +0.11 +0.47 +27.07 +5.87 +0.36 GUP‑Non
CSR144^1 +1.06 +1.07 +0.69 +0.19 +5.83 +0.19 TMO‑Non
SEU909^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SYO387^5 +5.99 +6.17 +0.41 +18.57 +0.17 +40.36 +0.73
ALG274^5 +25.05 UNK‑Non +0.93 +126.74 +3.40 TMO‑Non +0.17
SYO179^5 +13.30 +2.87 +0.18 +0.30 +0.16 +0.17 +0.26
SEU668^2 +0.11 +0.16 +1.90 +0.18 +3.13 TMO‑Non TMO‑Non
SEV218^5 +0.91 +0.89 +0.18 +0.18 +0.17 +3.02 +0.16
SYO052^2 +34.34 +34.00 +0.83 +1.80 +0.40 TMO‑Non +0.76
SEV083^5 +4.97 +4.98 +0.17 +88.00 +1.59 GUP‑Non +0.80
SEU602^1 +6.56 +6.33 +15.10 +0.48 +5.63 TMO‑Non GUP‑Non
SYO327^5 +1.77 +1.88 +70.69 +25.71 +0.16 TMO‑Non TMO‑Non
SYO517^1 +1.06 +1.04 +0.18 +0.19 +0.18 GUP‑Non +0.16
SYN036^5 +1.07 +1.08 +0.20 +0.36 +0.17 +0.16 +0.17
SEU514^1 +23.82 +23.99 +1.93 +0.46 +0.17 +0.17 GUP‑Non
SEV052^5 +4.93 +4.92 +0.18 +87.10 +1.62 GUP‑Non +0.75
SEU618^1 +23.66 +24.14 +19.04 +104.56 +4.05 +0.34 GUP‑Non
SEV091^5 +0.17 +0.16 +0.55 +0.17 +0.16 +0.20 +0.17
SWV061^7 +7.16 +7.30 +8.85 +2.18 TMO‑Non +1.31 TMO‑Non
SYO391^5 +6.90 +7.04 +0.59 +18.83 +0.42 +43.56 +1.62
SEU602^2 +0.10 +0.13 +0.19 +0.16 +1.52 TMO‑Non TMO‑Non
SYO169^5 +35.64 +34.82 +0.44 +0.33 +0.16 +0.83 +0.12
SEU778^1 +7.10 +6.98 +169.41 +12.91 +8.00 TMO‑Non GUP‑Non
SYO287^5 +32.56 +32.44 +0.16 +23.94 TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non
SEU764^2 +33.47 +32.97 +0.55 +111.00 +0.18 +0.18 +0.17
SYO388^5 +5.97 +6.05 +0.71 +18.88 +0.14 +30.14 +1.01
NUM925^2 +14.64 +29.78 +2.67 +1.16 +0.15 +0.58 GUP‑Non
SEV254^5 +3.78 +13.10 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
ALG284^5 +1.07 +1.06 +0.18 +114.91 +0.39 +40.00 +0.16
NUM762^1 +19.05 +18.57 +0.57 +0.08 +1.66 +2.22 GUP‑Non
SEU585^2 +108.00 +108.62 +0.45 +0.19 +1.59 +0.17 +0.17
PUZ094^5 +0.38 +0.16 +0.47 +0.17 +1.55 +0.34 +0.43
SEU591^1 +6.29 +6.37 +13.82 +31.05 +5.62 TMO‑Non GUP‑Non
CSR134^1 +17.16 +22.95 +0.65 +0.34 +1.53 +0.19 +46.21
SEU799^1 +7.11 +7.02 TMO‑Non +0.87 +6.37 TMO‑Non GUP‑Non
SEV148^5 +13.10 +13.12 +3.72 UNK‑Non +54.75 +0.42 TMO‑Non
LCL594^1 +0.18 +4.95 +0.21 +0.16 +1.60 GUP‑Non +0.75
SEV019^5 +6.12 +5.88 +0.18 +0.15 +0.17 +11.66 +0.20
SEU699^2 +0.12 +0.09 +0.45 +36.68 +9.86 TMO‑Non TMO‑Non
SYO377^5 +0.18 +0.10 +0.21 +0.18 +0.12 +0.20 TMO‑Non
SEU651^2 +24.81 +24.03 +0.44 +0.20 +0.16 +0.16 +0.68
SYO173^5 +19.04 +18.93 +0.41 +0.40 +0.58 TMO‑Non +0.18
CSR150^2 +15.73 +15.79 +0.53 +0.18 +1.54 +61.03 +0.64
SYO376^5 +0.18 +0.10 +0.17 +0.18 TMO‑Non +0.34 +0.18
SEU523^1 +23.66 +23.68 +1.63 +0.41 +0.16 +0.16 GUP‑Non
CSR130^1 +16.83 +16.69 +0.49 +0.17 +1.51 +0.17 +0.17
SEU775^1 +22.55 +6.92 +129.63 +11.90 +8.08 TMO‑Non GUP‑Non
SEV084^5 +4.99 +4.95 +0.17 +17.31 +70.53 GUP‑Non GUP‑Non
SYO537^1 +0.10 +0.10 +0.20 +0.17 +52.17 TMO‑Non +1.12
SEV153^5 +110.19 +108.52 +2.23 UNK‑Non +61.69 +0.17 GUP‑Non
SEV060^5 +0.11 +0.17 +0.17 +0.17 +0.10 +0.17 +0.16
SYO309^5 UNK‑Non UNK‑Non +2.05 +0.55 +5.54 TMO‑Non GUP‑Non
QUA004^1 +77.98 +16.83 +0.65 +0.21 TMO‑Non +41.98 +25.85
SEU960^5 +18.36 +18.41 +46.49 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEU712^1 +22.94 +22.89 +68.91 +18.91 +5.80 +0.57 GUP‑Non
SEV156^5 UNK‑Non +40.35 +3.04 UNK‑Non +79.38 +0.89 GUP‑Non
SEU823^1 +0.63 +0.69 TMO‑Non +57.19 +0.20 +0.34 GUP‑Non
SEV155^5 UNK‑Non +40.61 +9.34 UNK‑Non +97.20 +0.59 TMO‑Non
SEU581^1 +22.35 +22.34 +7.21 +0.42 +0.75 TMO‑Non GUP‑Non
SEV157^5 UNK‑Non UNK‑Non +2.49 UNK‑Non +97.20 +0.78 TMO‑Non
SET619^5 +0.19 +0.10 +0.19 +0.19 +2.14 +0.43 +0.17
LCL728^5 +16.70 +16.71 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non GUP‑Non GUP‑Non
SEV242^5 +13.12 +13.10 +9.57 +0.35 TMO‑Non +0.44 TMO‑Non
SEV152^5 +109.96 +109.01 +2.15 UNK‑Non +81.27 +0.15 TMO‑Non
SYO068^4.010 +1.06 +1.07 +0.47 +0.18 +4.52 +0.60 +0.18
SYO288^5 UNK‑Non UNK‑Non +0.19 +21.45 TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non
SYO362^5 +1.78 +1.47 +0.54 +0.38 TMO‑Non +0.73 +2.11
SYO325^5 +0.10 +0.10 TMO‑Non +113.93 TMO‑Non +0.18 TMO‑Non
PUZ081^1 +16.73 +16.74 +0.16 +0.17 +0.16 +0.19 GUP‑Non
MSC020^5 +1.07 +1.04 +92.20 +25.29 +0.17 TMO‑Non TMO‑Non
SEU974^5 +108.06 +25.85 +0.60 +114.79 +0.16 +40.54 +3.82
SYO174^5 +1.32 +1.55 +1.63 +137.20 +0.16 +0.17 TMO‑Non
SEU802^2 +0.16 +0.10 TMO‑Non +0.18 +2.11 TMO‑Non TMO‑Non
SEV085^5 UNK‑Non UNK‑Non +5.48 +65.61 +0.43 GUP‑Non TMO‑Non
SEU822^1 +0.51 +0.65 TMO‑Non +56.90 +0.34 +0.67 GUP‑Non
SYO334^5 +39.15 UNK‑Non +0.17 +0.35 +0.16 TMO‑Non +0.17
LCL603^1 +19.07 +18.51 +0.49 +8.96 +5.93 +0.17 +0.20
SYO548^1 +17.72 +17.75 +0.18 +0.18 +0.10 GUP‑Non TMO‑Non
SYO057^2 +33.69 +33.75 +0.80 +1.02 +1.07 TMO‑Non +0.51
SEV246^6 +39.12 +39.00 TMO‑Non +113.23 TMO‑Non +0.16 TMO‑Non
ALG268^2 +140.84 +130.34 +1.04 +113.81 +84.27 +1.09 +1.33
SEV252^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non +124.18 TMO‑Non +0.35 TMO‑Non
SEU540^1 +4.80 +4.70 +3.13 +0.19 +5.60 +65.39 GUP‑Non
SEV243^5 +98.94 +98.90 TMO‑Non +114.76 TMO‑Non +0.17 TMO‑Non
PUZ140^1 +16.72 +16.71 +0.19 +0.18 +0.90 TMO‑Non +0.10
SEV244^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non +114.59 TMO‑Non +0.18 TMO‑Non
CSR123^2 +29.79 +175.88 TMO‑Non +18.98 +8.98 +0.68 +0.65
SEV400^5 +32.24 +32.21 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
ALG266^2 +126.45 +96.05 +1.08 +113.90 +84.33 +1.05 +1.35
SEV064^5 +17.86 +17.92 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non GUP‑Non GUP‑Non
SET017^1 +0.16 +0.10 +0.19 +0.19 TMO‑Non +0.16 GUP‑Non
SEU939^5 +23.77 UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
NUM925^3 +14.53 +29.84 +5.25 +1.43 +0.15 +0.89 GUP‑Non
GRA027^1 +22.73 +22.73 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non
CSR146^3 +1.06 +1.05 +0.82 +0.17 +0.88 +0.17 TMO‑Non
SEV072^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non +103.25 GUP‑Non TMO‑Non
GEG020^1 +0.17 +0.16 +11.48 +20.28 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SYO269^5 +23.87 UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
NUM798^1 +2.10 +1.78 +0.16 +0.17 +0.17 +46.20 +0.10
SEV113^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEU473^1 +0.16 +0.17 +0.46 +35.22 +104.96 +0.17 GUP‑Non
SEV101^5 +2.10 +1.77 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non GUP‑Non GUP‑Non
SEU673^2 +0.16 +0.10 +0.44 +0.17 +0.15 TMO‑Non TMO‑Non
SEV050^5 UNK‑Non UNK‑Non +58.55 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEV191^5 +0.14 +0.37 +0.51 +0.56 +0.19 +0.17 +0.40
GRA030^1 +13.05 +13.24 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non
NUN025^2 +24.06 +23.99 +0.17 +0.36 +0.16 +0.18 GUP‑Non
SEV414^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non
SEU735^1 +25.59 +26.66 +106.97 UNK‑Non +1.47 +0.57 GUP‑Non
GRA028^1 UNK‑Non UNK‑Non +76.16 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEU632^2 +23.78 +23.79 +0.48 +0.20 +0.18 +2.55 +0.18
SEV317^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SYO066^4.002 +4.36 +2.42 +0.39 +0.33 +3.43 +0.40 +0.35
SYO332^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non GUP‑Non GUP‑Non
SWV085^7 +7.10 +1.30 +2.91 +1.16 TMO‑Non +1.36 TMO‑Non
SEV069^6 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non
SEV273^5 +18.39 +18.53 +1.55 +0.70 TMO‑Non GUP‑Non +0.52
SEV312^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEU876^5 +0.11 +0.12 +1.33 UNK‑Non +7.79 TMO‑Non TMO‑Non
SYO533^1 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non
SYO541^1 +4.22 +13.12 +0.17 +0.17 TMO‑Non +0.45 GUP‑Non
SEV305^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEU997^5 +23.84 +24.69 +0.52 +0.96 +0.84 +0.17 +0.37
SEV305^6 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
LCL691^1 +7.31 +7.37 +0.16 +18.43 TMO‑Non +0.18 +0.17
SYO329^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SYN397^7 +4.32 +2.59 +0.67 +0.64 TMO‑Non +0.16 +1.31
SYO312^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SET582^5 +0.11 +0.17 +0.17 +0.18 +0.45 +0.40 +0.16
SEU798^1 +7.15 +7.11 +166.83 +143.25 +9.98 TMO‑Non GUP‑Non
SYO038^1.003.003 +1.07 +2.21 +0.18 +19.53 +3.49 +0.20 +0.17
GEG007^1 +12.93 +12.98 +0.67 +26.15 +102.34 +41.33 GUP‑Non
SYO035^1 +0.09 +0.10 +0.17 +0.17 +86.90 +24.27 +0.10
PUZ093^5 +0.17 +0.16 +0.90 +0.17 +0.17 +0.17 +3.69
SEU725^2 +2.56 +15.60 +0.50 +18.03 +1.56 +0.17 +0.84
SEU644^1 +0.16 +0.16 +31.87 +0.42 +5.81 +0.45 GUP‑Non
SEU592^1 +6.86 +6.32 +10.51 +0.37 +5.60 TMO‑Non GUP‑Non
SEU506^1 +0.16 +0.37 +1.14 +0.41 +0.17 +40.33 GUP‑Non
SEV239^5 +0.10 +0.17 +0.19 +0.18 TMO‑Non +0.17 +0.18
SEU728^1 +0.43 +0.38 +85.73 +141.69 +3.75 +0.67 GUP‑Non
ALG268^4 +0.18 +0.17 +1.01 +13.74 TMO‑Non TMO‑Non +5.42
ALG267^2 +0.30 +0.18 +1.00 +0.19 +0.16 TMO‑Non TMO‑Non
PUZ081^2 +16.70 +16.70 +0.39 +0.17 +0.17 +0.17 GUP‑Non
SEV057^5 +1.05 +1.06 +0.61 +0.16 +0.17 TMO‑Non TMO‑Non
SEV045^5 +12.16 +11.54 +0.64 +0.17 +0.17 +0.17 +0.16
SEU868^5 +24.57 +24.67 +0.98 +95.65 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SYO536^1 +0.20 +0.11 +0.18 +0.17 +51.73 +0.46 +1.04
SEU999^5 +24.78 +23.88 +0.48 +114.49 +0.18 +0.17 GUP‑Non
ALG283^5 +19.25 +2.36 +0.17 +0.68 +0.19 +101.02 +0.17
LCL877^2 +39.02 +38.68 +0.18 +34.07 +5.93 +0.18 +0.18
ALG264^3 +57.09 +58.83 +1.30 +114.03 +35.95 +0.69 +1.49
SET096^1 +0.10 +0.16 +0.17 +0.18 +2.14 +0.16 GUP‑Non
LCL878^1 +1.06 +1.07 +0.63 +0.81 +4.04 +0.18 +0.20
SEU699^1 +3.63 +6.75 +62.23 +141.93 +1.51 TMO‑Non GUP‑Non
SEU800^1 +25.08 +8.04 TMO‑Non +38.28 +6.11 TMO‑Non GUP‑Non
NUM020^1 +101.70 +101.27 +0.17 +0.19 +106.05 TMO‑Non +84.73
SYO064^4.001 +1.04 +1.09 +0.17 +0.19 +1.57 +0.18 +0.17
CSR149^2 +7.10 +7.12 +0.59 +0.89 +1.56 +0.49 +0.99
SYO361^5 +0.10 +0.12 +0.19 +0.40 +0.18 GUP‑Non +0.17
SEU654^1 +0.17 +0.18 +34.49 +111.88 +45.60 +0.44 GUP‑Non
SEV260^5 +90.31 +84.68 +0.82 +0.34 +5.62 +2.39 GUP‑Non
SYO516^1 UNK‑Non UNK‑Non +0.18 +0.16 +0.67 TMO‑Non +0.10
SYO506^1 +17.32 +17.24 +0.17 +0.17 +0.19 +0.17 GUP‑Non
SEV208^5 UNK‑Non UNK‑Non +0.75 +154.00 +9.05 +0.17 TMO‑Non
CSR148^2 +6.44 +6.20 +0.46 +1.61 +1.53 +0.47 +0.36
SEV108^5 +0.40 +0.66 +0.61 UNK‑Non +64.93 +0.38 +89.70
AGT033^1 +2.07 +2.08 +0.45 +0.16 +2.33 +40.39 +0.33
SEU486^1 +1.07 +1.08 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEU758^1 +23.25 +23.25 +124.97 +18.20 +2.62 +0.68 GUP‑Non
ALG276^5 +26.31 UNK‑Non +0.99 +161.78 +104.02 TMO‑Non +0.84
ALG298^5 +23.68 UNK‑Non +0.42 +0.17 +0.16 +0.16 +0.17
SEU710^1 +22.91 +22.93 +77.71 +142.63 +9.87 +0.64 GUP‑Non
SEU757^2 +0.18 +0.34 TMO‑Non +111.76 +54.95 +21.64 TMO‑Non
NUM924^1 +13.89 +142.75 +0.88 +114.78 +2.74 +2.37 GUP‑Non
AGT039^1 +35.26 +177.88 +0.45 +0.15 +2.36 +0.39 +0.35
SEU574^1 +3.41 +4.28 TMO‑Non +108.43 +60.08 TMO‑Non GUP‑Non
AGT031^1 TMO‑Non TMO‑Non +0.48 +115.66 +5.82 +0.46 +0.37
SYO024^1 +0.10 +0.19 +0.21 UNK‑Non TMO‑Non +0.16 GUP‑Non
SEU702^1 +26.57 +30.22 +55.55 +84.24 +4.30 TMO‑Non GUP‑Non
AGT037^2 +1.06 +1.47 +0.46 +0.19 +1.59 +0.17 +0.18
SEU754^1 +7.06 +7.12 +125.24 +146.82 +9.98 +0.58 GUP‑Non
SEV222^5 +1.62 +1.07 +0.65 +0.19 +48.87 +0.16 +45.48
SET575^7 +0.16 +0.09 +13.04 UNK‑Non TMO‑Non +50.54 TMO‑Non
SEU857^5 +0.10 +0.17 +1.87 +0.18 +2.78 +50.37 +0.52
SEU806^1 +23.46 +23.62 +164.81 +62.92 +9.94 +9.18 GUP‑Non
SYO558^1 +0.11 +0.11 +0.18 UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non +0.18
NUM799^1 +101.36 +101.53 +5.21 +0.17 +108.03 TMO‑Non TMO‑Non
CSR150^3 +109.58 +108.02 +1.79 +19.03 +0.38 TMO‑Non 53.87
SEU716^1 +27.72 +24.61 +125.34 +143.73 +3.77 +1.44 GUP‑Non
SET611^3 +0.10 +0.10 +0.54 +0.19 TMO‑Non +0.46 GUP‑Non
SEU675^2 +0.17 +0.18 +128.39 +0.19 +3.42 TMO‑Non TMO‑Non
SEU601^1 +6.92 +6.25 +11.04 +74.39 +10.11 TMO‑Non GUP‑Non
NUM802^5 +1.07 +18.03 +0.17 +0.18 TMO‑Non TMO‑Non +0.19
SWV097^7 +13.82 +13.78 +3.58 +152.94 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
CSR132^1 +93.03 +99.48 +60.94 +0.72 +99.78 +0.17 TMO‑Non
AGT028^1 +4.44 +4.51 +0.58 +0.37 +1.62 +42.73 +0.50
SEU534^1 +0.18 +0.17 +3.06 +0.61 +0.17 TMO‑Non GUP‑Non
SEU670^1 +26.50 +27.09 +50.48 +15.62 +85.72 TMO‑Non GUP‑Non
SEU811^2 +101.89 +44.19 +0.65 +0.18 +0.36 +0.18 +0.17
SEU524^1 +14.83 +14.44 +2.26 +21.57 +3.50 +0.17 GUP‑Non
SEU751^1 +25.57 +26.57 +115.05 +141.80 +10.14 +3.13 GUP‑Non
SEU875^5 +107.87 +107.88 +4.09 UNK‑Non +1.54 +0.35 TMO‑Non
CSR146^2 +105.21 +105.21 +10.83 +2.16 +70.05 +0.79 TMO‑Non
SYO025^1 +0.11 +0.10 +0.18 UNK‑Non TMO‑Non +0.18 GUP‑Non
SET557^1 +1.06 +1.05 +0.18 +0.17 TMO‑Non GUP‑Non GUP‑Non
SEU666^1 +22.26 +6.60 +37.32 +14.33 +8.05 TMO‑Non GUP‑Non
AGT038^1 +1.49 +0.50 +0.46 +0.18 +2.51 +0.34 +0.34
AGT034^2 +1.78 UNK‑Non +0.46 +0.20 +3.44 +0.20 +0.17
SEU550^1 +123.02 +123.11 +6.69 +6.97 +0.60 +79.74 GUP‑Non
SEU638^1 +159.67 +159.57 +24.04 +27.23 +9.92 TMO‑Non GUP‑Non
SEU613^1 +26.19 +23.33 +80.18 UNK‑Non +144.91 TMO‑Non GUP‑Non
SET576^7 +1.06 +1.10 +0.45 +0.18 +5.90 +0.17 +0.17
SEU814^1 +23.39 +23.50 TMO‑Non +23.29 +0.77 +0.77 GUP‑Non
SEU620^1 +0.17 +0.17 +16.15 +65.10 +97.50 +0.35 GUP‑Non
SEU521^1 +24.10 +24.27 +2.08 +4.68 +0.16 +0.16 GUP‑Non
AGT034^1 +21.45 +21.47 +0.49 +1.47 +5.83 +0.17 +0.37
DAT056^1 +1.53 +4.32 +0.19 +0.24 +0.34 +0.33 +0.17
ALG271^5 +109.40 UNK‑Non +0.51 +114.79 +2.19 TMO‑Non +0.18
SEU496^1 +0.16 +0.08 +0.49 +37.23 TMO‑Non +0.32 GUP‑Non
AGT041^1 +0.86 +1.77 +0.47 +0.18 +2.20 +0.34 +0.40
SEU797^1 +107.77 +107.71 +154.79 +40.43 +2.22 TMO‑Non GUP‑Non
CSR119^2 +7.10 +7.06 +0.64 +0.46 +1.50 +0.38 +0.50
SEU633^1 +6.87 +6.40 +26.95 +0.55 +2.13 +0.45 GUP‑Non
SEU588^1 +0.88 +1.25 +11.07 +102.49 +60.30 +0.35 GUP‑Non
SEU679^1 +13.78 +13.89 +53.23 UNK‑Non +97.41 TMO‑Non GUP‑Non
SEU577^1 +1.91 +3.20 +9.51 +108.88 +1.53 +0.41 GUP‑Non
SEU640^1 +22.82 +22.63 +31.40 UNK‑Non +97.77 TMO‑Non GUP‑Non
SEU672^1 +13.79 +13.80 +45.39 +108.01 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEU587^1 +1.44 +1.16 +7.69 +103.55 +60.46 +0.12 GUP‑Non
SEU671^2 +0.11 +0.16 +12.23 +0.17 +3.41 TMO‑Non TMO‑Non
AGT035^2 +75.68 UNK‑Non +0.48 +0.32 +3.49 +0.36 +0.38
SYO304^5 +0.10 +0.11 +0.18 +0.18 TMO‑Non +0.17 TMO‑Non
SEV223^5 +13.67 +13.56 TMO‑Non +0.33 TMO‑Non +0.17 +71.55
SEU772^1 +15.98 +16.00 +167.01 +146.74 +120.08 +0.59 GUP‑Non
SEU747^1 +7.15 +6.81 +120.47 +12.27 +2.20 +0.51 GUP‑Non
NUM635^4 +56.12 +55.51 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
ALG290^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non +0.41 TMO‑Non
SYO208^5 +1.06 +1.08 +0.19 +0.18 TMO‑Non GUP‑Non GUP‑Non
SEU639^1 +23.44 +23.56 +30.31 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEU819^1 +0.56 +0.57 TMO‑Non +146.21 +0.82 +0.90 GUP‑Non
SEU517^1 +13.12 +13.11 +170.16 UNK‑Non +85.88 TMO‑Non GUP‑Non
SEU749^1 +25.54 +26.48 +105.16 UNK‑Non +102.99 +0.89 GUP‑Non
SEU788^2 +108.56 +108.34 +13.57 +123.42 +50.97 +36.50 TMO‑Non
SWV426^2 +13.33 +13.09 +60.41 +34.08 TMO‑Non +0.45 +0.18
CSR152^3 +7.63 +7.33 +1.75 +80.26 +3.90 +3.77 63.46
SEU827^1 +0.11 +0.09 +0.19 +0.18 TMO‑Non +0.16 +0.16
LCL690^1 +12.53 +12.16 +60.62 +41.75 TMO‑Non TMO‑Non +0.16
SEU637^2 +107.84 +107.80 +1.77 +150.40 +118.36 +1.93 TMO‑Non
MSC025^2 +0.17 +0.18 +0.50 +0.35 +4.43 +0.18 GUP‑Non
SEU691^2 +108.13 +108.16 +1.31 +34.44 +11.93 TMO‑Non TMO‑Non
NUM727^1 +3.45 UNK‑Non +0.77 +74.43 +0.17 +0.17 TMO‑Non
SET907^7 +99.92 TMO‑Non +0.51 +3.27 +129.51 +0.17 +0.40
SEU594^1 TMO‑Non TMO‑Non +11.18 +0.42 +0.17 TMO‑Non GUP‑Non
SEV124^5 +0.18 +0.17 TMO‑Non +9.11 +1.53 +0.16 +0.58
SEU737^1 +1.03 +2.53 +98.51 UNK‑Non +118.02 +0.32 GUP‑Non
SEV123^5 +1.06 +1.41 +69.39 +33.85 TMO‑Non +0.16 +11.10
SWV428^2 +12.99 +13.00 TMO‑Non +46.01 TMO‑Non +57.30 +3.00
SEU688^1 +0.16 +0.36 TMO‑Non UNK‑Non +3.17 TMO‑Non GUP‑Non
SEU611^1 +24.34 +23.71 TMO‑Non +87.76 +10.18 TMO‑Non GUP‑Non
SYN367^7 +12.96 +3.06 +20.13 +0.50 +126.55 TMO‑Non +1.42
CSR120^3 +7.51 +7.64 +1.81 +33.23 +3.69 +3.86 TMO‑Non
SEV011^5 UNK‑Non UNK‑Non +62.65 UNK‑Non +0.17 TMO‑Non +0.16
NUM926^2 +167.77 +166.24 +3.90 +3.08 +5.72 +0.70 GUP‑Non
SEV087^5 +4.98 +4.96 +0.58 +110.89 +61.50 GUP‑Non +120.75
CSR149^3 +7.48 +7.70 +2.13 +32.07 +3.81 TMO‑Non 61.53
SWV441^1 +7.73 +7.68 +22.48 +125.56 TMO‑Non TMO‑Non +0.44
LCL693^1 +20.22 +43.25 +1.17 +24.96 TMO‑Non +0.17 +0.16
SEU823^2 +0.10 +0.18 +0.52 +62.09 +0.17 +0.17 TMO‑Non
SEU805^1 +23.80 +23.61 TMO‑Non +152.30 +11.01 TMO‑Non GUP‑Non
SEU646^1 +0.19 +0.17 +27.33 UNK‑Non TMO‑Non +0.53 GUP‑Non
PHI004^2 +38.61 +38.51 +0.37 +0.42 +117.61 +0.36 +48.06
SEU593^1 +22.33 +22.48 +59.39 +108.81 +0.88 TMO‑Non GUP‑Non
SEU610^1 +1.62 +3.23 +15.27 +102.95 +10.21 +0.52 GUP‑Non
NUM817^5 +18.69 +18.59 +1.73 +0.16 TMO‑Non TMO‑Non +90.30
SYN052^7 +47.35 +86.03 +3.25 +8.08 TMO‑Non +2.87 +20.03
SWV426^4 +0.18 +0.19 +2.11 +13.20 TMO‑Non +0.18 +0.17
AGT031^2 +18.99 UNK‑Non +0.46 +0.42 +3.54 +0.19 +0.36
ALG258^2 TMO‑Non TMO‑Non +1.06 +0.18 +9.03 +130.85 +1.22
SEU731^1 +6.98 +6.82 +84.97 UNK‑Non +4.30 +0.37 GUP‑Non
SEU673^1 +118.26 +118.08 +46.67 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
ALG262^2 TMO‑Non TMO‑Non +1.05 +0.16 TMO‑Non TMO‑Non +3.51
SEU781^1 +0.49 +0.54 +150.87 UNK‑Non TMO‑Non +0.56 GUP‑Non
ALG268^3 TMO‑Non TMO‑Non +1.17 +92.36 TMO‑Non TMO‑Non +1.31
SEU685^1 +0.31 +0.17 TMO‑Non +141.90 +48.82 TMO‑Non GUP‑Non
SYO224^5 +16.82 +16.75 +4.08 +0.17 +49.03 GUP‑Non +50.59
SEU777^1 +7.09 +7.04 +160.63 +38.39 +48.48 TMO‑Non GUP‑Non
SEU824^2 +0.16 +0.10 +0.57 +149.87 +128.12 +0.17 TMO‑Non
CSR141^2 +16.97 +16.74 TMO‑Non +0.43 +37.90 +0.51 +0.95
CSR131^2 +24.37 +23.14 TMO‑Non +18.16 +3.87 +0.35 TMO‑Non
NUM737^1 +24.61 UNK‑Non +22.42 +120.74 TMO‑Non +25.31 +114.95
QUA006^1 UNK‑Non UNK‑Non +7.94 +0.18 TMO‑Non +50.61 TMO‑Non
SEU612^1 +26.39 +23.12 TMO‑Non UNK‑Non +140.79 TMO‑Non GUP‑Non
PHI002^1 +1.06 +1.08 +1.29 +31.50 +3.49 +0.17 +0.15
ANA127^1 UNK‑Non UNK‑Non +13.93 +0.17 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SWV431^2 +0.16 +0.18 +60.78 +12.79 TMO‑Non +0.35 +0.17
AGT030^1 TMO‑Non TMO‑Non +4.33 +113.56 +102.90 TMO‑Non +0.54
SEV192^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non +58.74 TMO‑Non TMO‑Non
SEU558^2 +5.61 +5.52 +0.55 +115.20 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
LCL874^1 +39.14 +40.44 +3.40 +34.65 +6.19 +6.74 +0.83
SEV128^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non +115.02 TMO‑Non +0.18 TMO‑Non
SEU658^1 +0.19 +0.36 +40.08 +138.74 +3.17 +0.51 GUP‑Non
SEU776^1 +22.45 +7.11 +148.39 UNK‑Non +98.04 TMO‑Non GUP‑Non
LCL460^7 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +124.33 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEU690^1 +6.97 +6.71 +126.37 UNK‑Non TMO‑Non +55.08 GUP‑Non
NUM768^1 UNK‑Non UNK‑Non +0.87 +0.55 +7.68 TMO‑Non TMO‑Non
SEU590^1 +140.33 +140.13 +12.68 UNK‑Non +99.17 TMO‑Non GUP‑Non
SEU675^1 +70.03 +70.09 TMO‑Non +142.80 +44.32 TMO‑Non GUP‑Non
PUZ087^1 +118.16 +118.30 +62.26 +21.62 +3.95 TMO‑Non +0.38
SEU656^2 +13.00 +12.90 +19.77 +61.58 +4.97 TMO‑Non TMO‑Non
SEU695^1 +26.61 +27.30 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEU604^1 +0.67 +1.33 +10.98 +102.28 +13.30 TMO‑Non GUP‑Non
SEU968^5 +75.07 +75.11 +29.68 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SYO249^5 UNK‑Non UNK‑Non +0.53 +116.32 +0.17 +0.17 +0.39
PLA033^7 +44.38 +39.00 +0.56 +18.65 +103.56 +0.41 +0.40
SEV119^5 +0.89 +0.83 TMO‑Non +35.69 TMO‑Non +51.15 TMO‑Non
NUM808^5 +14.35 +14.02 +0.97 +0.56 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEU665^1 +26.09 +27.02 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SYN393^4.004 +69.64 +22.66 TMO‑Non +155.76 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEU705^1 +130.05 TMO‑Non +72.84 UNK‑Non +120.42 TMO‑Non GUP‑Non
SEU483^1 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non +1.16 TMO‑Non +40.41 GUP‑Non
SEU929^5 +18.45 +18.45 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SWV446^1 +13.14 +13.09 +90.32 +114.69 TMO‑Non TMO‑Non +3.11
NUM926^3 +145.51 TMO‑Non +6.77 +42.90 +54.98 +0.89 GUP‑Non
SWV445^1 +9.86 +10.09 TMO‑Non +162.56 TMO‑Non TMO‑Non +1.04
SEU677^1 +160.01 +159.92 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
ALG292^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEU813^1 +26.39 +26.82 TMO‑Non +156.71 TMO‑Non +0.63 GUP‑Non
SEU874^5 +131.65 +131.33 +6.15 +18.09 TMO‑Non +0.20 TMO‑Non
ALG265^2 +0.47 +0.50 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEU768^1 +72.12 +70.21 +140.50 +147.19 TMO‑Non +0.35 GUP‑Non
SEU627^1 +26.25 TMO‑Non +26.50 UNK‑Non TMO‑Non +0.58 GUP‑Non
SEV267^5 +100.85 +99.84 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non +0.17 TMO‑Non
SEV224^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEU704^1 +23.04 +23.13 +122.23 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEU692^1 +0.52 +0.51 TMO‑Non +111.14 TMO‑Non +1.12 GUP‑Non
SEV010^5 +36.72 +36.35 TMO‑Non UNK‑Non +158.66 +45.71 +0.75
SEU579^1 +4.27 +1.18 +8.42 +114.27 +118.07 +0.68 GUP‑Non
SEV041^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non +0.74 TMO‑Non +50.35 TMO‑Non
NUM637^1 UNK‑Non UNK‑Non +130.49 +89.28 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SYO545^1 +0.19 +0.18 +1.94 +34.35 TMO‑Non +0.74 TMO‑Non
NUM707^4 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
NUM653^4 +29.80 +29.84 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
NUM699^4 +6.30 +0.96 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
NUM639^4 +160.19 +160.10 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
CSR132^2 +27.44 +26.78 TMO‑Non +0.86 TMO‑Non +1.17 +4.30
NUM641^4 +160.08 +159.42 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SWV433^2 +13.11 +13.19 TMO‑Non +45.59 TMO‑Non TMO‑Non +4.54
SEU824^1 +63.70 +65.44 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non +1.98 GUP‑Non
NUM708^4 +54.56 +87.59 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
ANA126^1 UNK‑Non UNK‑Non +16.67 +0.17 +137.63 TMO‑Non GUP‑Non
SEV171^5 +23.77 UNK‑Non TMO‑Non +43.22 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEU793^1 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
PUZ127^5 UNK‑Non UNK‑Non +19.86 UNK‑Non +66.41 +40.53 TMO‑Non
GEG012^1 +70.80 +71.08 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
LCL877^1 +1.07 +1.08 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.73
NUM656^4 +166.54 +166.53 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEV295^5 +12.98 +13.13 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
NUM789^4 +84.20 +83.91 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
NUM702^4 +165.66 +165.77 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SYO518^1 UNK‑Non UNK‑Non +0.18 UNK‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non
NUM655^4 +29.74 +29.76 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEU773^1 +3.83 +6.97 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non +1.35 GUP‑Non
NUM657^4 +29.77 +29.67 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SYO546^1 +0.18 +0.10 +5.34 +4.83 TMO‑Non +0.37 TMO‑Non
NUM811^5 +19.36 +24.72 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEU782^1 +165.70 +165.79 +158.96 +158.64 +100.93 +0.74 GUP‑Non
NUM658^4 +51.91 +51.96 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEU655^2 +108.64 +108.30 TMO‑Non +27.04 +75.25 TMO‑Non TMO‑Non
NUM769^4 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
NUM706^4 +52.27 +52.25 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEU681^1 +3.13 +5.51 +83.89 +112.60 +10.41 +2.02 GUP‑Non
SEU938^5 +145.35 UNK‑Non +11.29 +1.62 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
CSR133^2 TMO‑Non TMO‑Non +16.59 +9.85 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SET557^6 +32.29 +32.16 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non GUP‑Non GUP‑Non
PUZ144^1 TMO‑Non TMO‑Non +67.86 UNK‑Non TMO‑Non +1.42 TMO‑Non
NUM701^4 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEV003^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non +1.04 GUP‑Non
SEU972^5 +1.92 +19.63 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
DAT056^2 +108.09 UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SCT170^2 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SYO246^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non +35.60 +9.53 TMO‑Non +0.18
SEU779^1 +25.82 +26.45 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEU953^5 +150.85 UNK‑Non +0.19 +0.18 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEU950^5 UNK‑Non UNK‑Non +3.29 +0.18 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
NUM698^4 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEU815^1 +26.58 TMO‑Non TMO‑Non +164.10 TMO‑Non +82.09 GUP‑Non
LCL692^1 +13.14 +13.03 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEV005^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non +0.82 GUP‑Non
SCT170^3 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non +2.82 GUP‑Non
NUM740^4 +22.91 +23.02 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEU790^2 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non +50.97 TMO‑Non TMO‑Non
LCL716^1 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non +0.17 TMO‑Non TMO‑Non +22.45
NUM636^4 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEU729^1 +27.24 +23.17 +135.20 UNK‑Non TMO‑Non +1.32 GUP‑Non
SEU726^1 +0.42 +0.41 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non +127.73 GUP‑Non
AGT027^1 +98.91 +99.04 +71.64 +117.91 +6.89 TMO‑Non +0.36
SEU689^1 +6.15 +118.69 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non +5.86 GUP‑Non
SEV074^5 UNK‑Non UNK‑Non +51.75 UNK‑Non +1.56 GUP‑Non TMO‑Non
NUM757^4 +54.52 +54.23 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
NUM682^4 +165.21 +165.22 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEU944^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEU649^1 +30.27 +30.32 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non +16.51 GUP‑Non
NUM672^4 +164.91 +165.08 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEV204^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
NUM750^4 +0.50 +0.46 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
NUM021^1 +102.06 +103.37 TMO‑Non +0.74 +103.72 TMO‑Non TMO‑Non
SEU600^1 +32.15 +84.02 TMO‑Non UNK‑Non +119.29 TMO‑Non GUP‑Non
ALG269^1 +86.22 +86.03 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEU630^1 +30.58 +30.92 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEU478^1 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEU725^1 TMO‑Non +77.21 +130.52 UNK‑Non TMO‑Non +2.08 GUP‑Non
SEU943^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
CAT038^1 UNK‑Non UNK‑Non +0.17 UNK‑Non TMO‑Non +0.73 TMO‑Non
MSC007^1.003.004 UNK‑Non UNK‑Non +0.84 +19.36 TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non
SEV106^5 UNK‑Non UNK‑Non +7.46 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEU558^1 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
NUM752^4 +0.41 +0.42 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SYO532^1 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non +5.10 GUP‑Non TMO‑Non
SET045^7 +7.13 +6.94 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEU476^1 +128.19 +128.53 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEU683^1 TMO‑Non TMO‑Non +82.94 +109.56 +90.92 TMO‑Non GUP‑Non
NUM684^4 +0.17 +0.17 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
NUM729^4 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEV150^5 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SEV203^5 UNK‑Non UNK‑Non +122.81 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
NUN025^1 UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non +0.34 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
SEU906^5 UNK‑Non UNK‑Non +2.84 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
NUM666^4 +23.18 +23.17 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non
Solved/500 418/500 399/500 359/500 356/500 304/500 268/500 179/500
Av. CPU Time 26.30 25.51 21.45 36.34 23.52 7.86 6.73
Av. WC Time 26.25 25.49 16.00 36.59 23.24 7.84 6.78
Solutions 418 83% 399 79% 359 71% 356 71% 304 60% 268 53% 176 35%
μEfficiency 289 283 450 356 264 420 291
μWCEfficiency 291 283 417 356 264 419 290
SOTAC 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.20 0.17
Core Usage 0.97 0.97 1.44 0.92 0.95 0.86 0.89
New Solved 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
* indicates a problem not previously seen by the systems. + indicates a solution was output by the system.


Results for: THF TFA FOF FEW FNT EPR UEQ LTB TNE TEQ TFI TFE FNE FEQ FNN FNQ EPT EPS UEQ HL4

Results for TFA (Typed First-order Theorems +*-/)

Typed First-order Theorems +*-/ Vampire
4.3
Vampire
4.4
CVC4
1.7
ARI418=1 +0.19 +0.15 +0.18
SWW588=2 +0.31 +0.16 +0.31
ARI411=1 +0.18 +0.10 +0.17
SWW594=2 +26.85 +53.80 +15.33
ARI432=1 +0.17 +0.17 +0.19
ARI706=1 +0.19 +0.80 +0.20
ARI443=1 +0.17 +0.18 +0.16
HWV089=1 +1.67 +0.60 +22.35
ARI419=1 +0.18 +0.11 +0.17
ARI669=1 +0.18 +0.77 +0.17
ARI431=1 +0.16 +0.11 +0.18
NUM865=1 +0.17 +0.15 +0.18
ARI449=1 +0.18 +0.18 +0.16
ARI702=1 +0.37 +0.76 +0.17
ARI417=1 +0.19 +0.21 +0.18
NUM917=1 GUP‑Non +0.19 +0.18
ARI448=1 +0.19 +0.17 +0.19
ARI695=1 +0.17 +0.18 +0.18
ARI433=1 +0.17 +0.18 +0.16
SWW613=2 +0.17 +6.40 +15.38
ARI743=1 +0.17 +0.18 +0.17
ARI673=1 +0.19 +0.76 +0.18
NUM914=1 +0.20 +0.19 +0.18
ARI684=1 +0.17 +0.19 +0.20
ARI416=1 +0.18 +0.16 +0.19
SWW589=2 +15.84 +48.38 +15.31
ARI456=1 +0.20 +0.16 +0.16
NUM861=1 +29.62 +24.40 +60.47
ARI455=1 +0.16 +0.17 +0.17
DAT104=1 +0.72 +10.00 TMO‑Non
NUM909=1 +0.18 +0.19 +0.17
ARI677=1 +0.73 +2.00 +0.16
ARI410=1 +0.18 +0.20 +0.18
DAT078=1 +73.95 +98.60 +30.77
ARI405=1 +0.18 +0.10 +0.16
ARI652=1 +0.35 +0.16 +0.18
ARI424=1 +0.18 +0.17 +0.19
ARI691=1 +0.55 +0.17 +0.19
ARI727=1 +0.17 +1.99 +0.17
ARI614=1 +6.90 +0.35 +0.16
ARI629=1 +0.17 +2.00 +0.18
ARI622=1 +1.75 +3.26 +0.18
ARI725=1 +1.35 +0.17 +0.17
SWW631=2 +16.73 +9.96 +16.84
ARI721=1 +0.19 +1.99 +0.17
ARI683=1 +2.75 +2.34 TMO‑Non
ARI579=3 +0.18 +0.18 +0.16
ARI656=1 +0.71 +2.14 +0.16
ARI720=1 +0.16 +1.93 +0.16
SWW583=2 +27.89 +54.15 +15.34
ARI640=1 +0.19 +2.01 +0.17
NUM860=1 +2.98 +91.43 +60.63
ARI726=1 +0.97 +0.17 +0.18
ARI708=1 +0.45 +0.18 +0.17
ARI631=1 +0.73 +1.98 +3.12
SWW623=2 TMO‑Non TMO‑Non +15.30
ARI421=1 +0.17 +0.10 +0.17
ARI689=1 +4.88 +38.73 +0.17
ARI400=1 +0.42 +0.17 +0.18
SWW615=2 +0.69 +2.37 +15.33
ARI422=1 +0.18 +0.11 +0.16
NUM862=1 +29.89 +59.96 +71.29
ARI420=1 +0.18 +0.11 +0.16
SWW628=2 +13.05 +58.87 +49.06
ARI741=1 +0.88 +0.35 +0.17
ARI685=1 +1.80 +1.36 +0.17
ARI739=1 +0.16 +0.16 +0.19
ARI696=1 +8.50 +1.75 +0.17
ARI457=1 +0.19 +0.17 +0.18
DAT094=1 +0.17 +0.17 +2.60
ARI495=1 +0.19 +0.17 +0.16
ARI707=1 +0.16 +0.17 +0.20
ARI447=1 +0.19 +0.18 +0.19
ARI700=1 +0.75 +1.99 +0.17
ARI407=1 +0.18 +0.19 +0.18
ARI701=1 +0.72 +0.45 +0.18
ARI406=1 +0.18 +0.17 +0.15
SWW610=2 +13.52 +47.64 +45.45
ARI489=1 +0.17 +0.18 +0.18
SWW625=2 +3.46 +1.21 +15.58
ARI619=3 +0.18 +0.35 +0.17
ARI711=1 +2.90 +40.63 +0.17
ARI566=1 +0.16 +0.17 +0.19
ARI649=1 +0.17 +1.96 +0.39
ARI490=1 +0.17 +0.16 +0.19
SWW663=2 TMO‑Non TMO‑Non +15.38
ARI444=1 +0.17 +0.19 +0.20
NUM859=1 +2.70 +12.01 +60.65
ARI445=1 +0.17 +0.16 +0.18
SWW677=1 TMO‑Non +122.59 +32.77
ARI488=1 +2.21 +0.17 +0.18
ARI710=1 +0.15 +0.19 +0.34
ARI491=1 +0.18 +0.16 +0.17
SWW612=2 +17.77 +58.84 +15.33
ARI423=1 +0.20 +0.11 +0.13
SWW576=2 +14.64 +45.27 +45.44
ARI713=1 +0.16 +0.91 +0.17
SWW664=2 +21.36 TMO‑Non +60.75
ARI715=1 +0.19 +0.77 +0.21
ARI712=1 +2.42 +40.13 +0.35
ARI628=1 +0.11 +2.00 +0.39
SWW665=2 TMO‑Non TMO‑Non +48.82
ARI718=1 +1.30 +0.19 +0.19
SWW599=2 +14.70 +14.22 +15.38
ARI716=1 +0.18 +1.90 +0.17
ARI672=1 +0.14 +0.72 +0.18
ARI723=1 +0.17 +0.81 +0.20
SWW632=2 +0.18 +0.20 +30.60
MSC022=2 +0.19 +0.15 TMO‑Non
ARI643=1 +0.18 +0.80 +0.20
ARI722=1 +0.18 +0.79 +0.16
SWW670=2 +1.04 +47.28 +15.36
MSC023=2 +0.17 +0.77 +15.34
ARI120=1 +1.96 +0.16 GUP‑Non
ARI729=1 +0.18 +1.98 +0.18
ARI664=1 +0.39 +0.16 +0.43
ARI719=1 +0.19 +0.17 +0.19
DAT075=1 +80.40 +3.28 TMO‑Non
ARI636=1 +1.18 +10.83 +15.29
SWW676=1 TMO‑Non TMO‑Non +61.29
ARI635=1 +1.19 +10.81 +15.30
SWW593=2 TMO‑Non TMO‑Non +15.32
ARI630=1 +0.50 +2.09 +0.16
SWW614=2 +13.98 +48.18 +35.83
ARI738=1 +0.17 +1.95 +0.20
SWW654=2 +13.49 +47.68 +15.66
ARI732=1 TMO‑Non TMO‑Non +15.54
SWW602=2 +27.89 +54.80 +22.66
ARI633=1 TMO‑Non TMO‑Non +15.30
SWW638=2 +25.49 +163.37 +15.50
ARI731=1 TMO‑Non TMO‑Non +15.61
SWW573=2 +165.14 +87.26 +15.31
ARI634=1 TMO‑Non TMO‑Non +15.32
SWW641=2 TMO‑Non TMO‑Non +15.33
ARI724=1 +0.16 +1.97 +0.17
SWW598=2 TMO‑Non +1.77 +15.53
ARI642=1 +0.47 TMO‑Non TMO‑Non
SWW652=2 TMO‑Non TMO‑Non +30.46
ARI639=1 +0.19 +1.97 +0.17
HWV050=1 +54.24 +56.61 +84.06
ARI733=1 +0.92 +0.17 +0.18
HWV039=1 +61.73 +62.48 +94.64
ARI637=1 +1.19 +2.25 +30.74
SWW596=2 TMO‑Non TMO‑Non +108.46
ARI641=1 +0.57 +1.99 TMO‑Non
SWW655=2 +14.01 +48.05 +15.34
ARI728=1 TMO‑Non TMO‑Non +15.62
HWV050=2 +56.68 +55.32 TMO‑Non
ARI638=1 TMO‑Non TMO‑Non +30.86
HWV043=1 +73.30 +74.22 TMO‑Non
MSC028=1 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SWW621=2 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
HWV047=1 +67.15 +67.39 TMO‑Non
HWV041=1 +63.42 +63.14 +125.95
SWW647=2 +55.03 +49.55 TMO‑Non
HWV087=1 +115.99 +148.21 +28.57
SYO522=1 TMO‑Non TMO‑Non +45.52
HWV044=1 +75.20 +73.91 TMO‑Non
HWV051=1 +54.66 +53.87 +85.84
HWV040=1 +60.45 +66.19 +118.30
SWW585=2 +15.17 +49.08 +60.48
SWW609=2 +114.24 TMO‑Non +15.45
ARI686=1 +4.99 +49.65 TMO‑Non
SWW661=2 +0.73 +16.84 TMO‑Non
HWV045=1 +64.70 +60.52 +156.37
ARI598=1 TMO‑Non TMO‑Non +45.30
ARI595=1 TMO‑Non TMO‑Non +45.30
HWV040=2 +71.37 +71.24 TMO‑Non
SWW640=2 TMO‑Non TMO‑Non +15.30
SWW671=2 TMO‑Non +117.23 +15.51
SWW618=2 +4.62 +8.17 TMO‑Non
HWV051=2 +55.67 +54.72 TMO‑Non
HWV114=1 +115.54 +147.19 TMO‑Non
HWV044=2 +86.86 +86.79 +138.17
SWW582=2 TMO‑Non TMO‑Non +60.39
SWW642=2 +0.57 +0.15 TMO‑Non
HWV039=2 +70.78 +70.51 +177.05
SEV425=1 TMO‑Non TMO‑Non +26.66
HWV090=1 +5.38 +4.54 TMO‑Non
ARI645=1 TMO‑Non TMO‑Non +0.18
HWV088=1 +121.56 +152.38 TMO‑Non
HWV041=2 +65.85 +65.65 TMO‑Non
HWV046=2 +73.54 +71.48 TMO‑Non
HWV112=1 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SWW633=2 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
HWV103=1 +141.32 +170.05 TMO‑Non
HWV124=1 +6.70 +5.94 TMO‑Non
SWW617=2 +59.23 TMO‑Non TMO‑Non
HWV126=1 +8.47 +7.93 TMO‑Non
HWV125=1 +6.87 +6.56 TMO‑Non
HWV047=2 +73.78 +71.81 +152.11
HWV094=1 +6.68 +6.36 TMO‑Non
SWW595=2 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
SWW601=2 +22.21 TMO‑Non TMO‑Non
HWV128=1 +8.59 +7.76 TMO‑Non
SWW649=2 +72.35 +22.54 TMO‑Non
SWW648=2 +15.10 +7.40 TMO‑Non
HWV045=2 +64.43 +67.48 TMO‑Non
HWV092=1 +7.22 +7.04 TMO‑Non
HWV107=1 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
Solved/200 169/200 168/200 159/200
Av. CPU Time 16.79 22.07 18.05
Av. WC Time 16.60 21.76 18.12
Solutions 169 84% 168 84% 159 79%
μEfficiency 505 449 471
μWCEfficiency 508 449 471
SOTAC 0.38 0.37 0.43
Core Usage 0.90 0.93 0.83
New Solved 0/0 0/0 0/0
* indicates a problem not previously seen by the systems. + indicates a solution was output by the system.


Results for: THF TFA FOF FEW FNT EPR UEQ LTB TNE TEQ TFI TFE FNE FEQ FNN FNQ EPT EPS UEQ HL4

Results for FOF (First-order Theorems)

First-order Theorems Vampire
4.3
Vampire
4.4
E
2.4
CSE_E
1.1
Enigma
0.4
CVC4
1.7
iProver
3.0
GKC
0.4
Zipperpin
1.5
leanCoP
2.2
CSE
1.2
nanoCoP
1.1
Prover9
1109a
Twee
2.2
PyRes
1.0
Etableau
0.1
NUN054+2* +0.18 +0.19 +0.10 +0.64 +0.87 +0.18 +0.16 +0.15 +4.31 TMO‑Non +104.03 TMO‑Non +0.40 TMO‑Non TMO‑Non 0.18
NUN076+1* +1.46 +0.17 +1.96 +1.98 +2.43 TMO‑Non +12.63 +2.23 +8.67 +9.85 +60.92 +8.88 +1.14 TMO‑Non TMO‑Non 0.55
NUN071+2* +0.20 +0.17 +0.17 +0.29 +1.00 +0.30 +0.68 +0.16 +36.64 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.75 +58.95 TMO‑Non 0.44
NUN081+1* +0.10 +0.18 +0.17 +1.19 +1.50 TMO‑Non +0.75 +2.28 +0.17 +0.35 +0.65 +0.55 +0.74 TMO‑Non +18.41 0.50
LCL531+1 +1.09 +0.88 +0.17 +0.62 +0.89 +7.34 +0.85 +2.54 +11.67 +10.65 TMO‑Non +15.43 +1.08 +1.73 +26.06 0.45
KRS216+1 +0.17 +0.18 +0.45 +0.62 +1.12 TMO‑Non +0.17 +2.36 TMO‑Non +88.02 +106.91 TMO‑Non +20.02 TMO‑Non TMO‑Non 0.38
GEO271+1 +4.36 +4.48 +0.36 +1.57 +1.03 +0.93 +0.74 +2.57 +4.45 +70.32 TMO‑Non +27.84 UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 0.80
KRS188+1 +0.19 +0.19 +0.17 +27.02 GUP‑Non +0.17 +0.33 +5.41 UNK‑Non +3.93 TMO‑Non +65.92 +20.83 TMO‑Non TMO‑Non 2.50
GEO305+1 +0.18 +1.43 +0.42 +0.61 +1.30 +3.59 +0.72 +1.19 +41.69 +109.45 TMO‑Non +74.46 UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 0.54
CSR115+50 +1.53 +0.44 +0.45 +0.62 +1.17 +59.16 +4.74 +1.06 UNK‑Non +0.62 +95.45 +0.59 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.52
CSR017+1 +0.85 +0.35 +0.10 +0.64 +0.90 +0.52 +0.57 +4.03 +36.75 TMO‑Non +53.81 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non 0.42
CSR060+2 +0.39 +0.18 +6.22 +5.79 +6.93 +2.79 +2.90 +0.18 +1.14 +126.40 +104.11 +91.50 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.40
SWV417+1 +0.10 +0.16 +0.19 +0.66 +0.91 +0.17 +0.19 +2.31 +0.44 +0.33 +54.42 +0.36 +1.10 +1.36 TMO‑Non 0.38
KRS186+1 +0.16 +0.17 +0.19 +25.60 GUP‑Non +0.17 +0.37 +5.33 TMO‑Non +3.76 TMO‑Non +65.53 +20.62 TMO‑Non TMO‑Non 2.31
SET162+4 +0.17 +0.17 +0.18 +0.66 +0.98 +0.19 +0.16 +8.47 +19.33 +0.33 TMO‑Non +0.43 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.42
CSR054+3 +0.45 +0.46 +0.68 +1.51 +1.83 +4.32 +2.25 +0.18 +17.12 +1.32 +4.68 +1.67 TMO‑Non +58.29 TMO‑Non 1.12
SWV162+1 +0.18 +0.18 +0.19 +0.63 +0.98 +0.36 +8.38 +0.18 +42.37 TMO‑Non +0.59 TMO‑Non +21.11 TMO‑Non TMO‑Non 0.49
SYO606+1 +0.58 +0.17 +6.62 TMO‑Non GUP‑Non +125.73 +0.44 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +2.47 UNK‑Non GUP‑Non TMO‑Non 10.24
NUM926+1 +2.69 +0.20 +0.17 +0.60 +5.95 +0.17 +0.67 +2.32 +0.65 +30.88 +0.64 TMO‑Non +0.95 TMO‑Non TMO‑Non 2.15
CSR115+98 +1.64 +0.53 +0.44 +0.66 +1.25 +76.86 +6.54 +1.42 +118.72 TMO‑Non +169.73 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.68
LCL538+1 +0.17 +1.58 +0.19 +0.58 +0.93 +1.57 +0.19 +0.18 +0.72 TMO‑Non +0.59 +77.86 +2.73 TMO‑Non +2.53 0.42
CSR115+47 +0.74 +0.76 +0.51 +0.60 +1.46 +58.85 +143.41 +0.97 +32.56 +0.58 +93.10 +0.58 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 2.21
SWV237+1 +0.85 +0.44 +0.10 +0.29 +0.63 +26.61 +1.34 +8.31 +36.28 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.98 +0.54 TMO‑Non 0.43
CSR115+28 +1.13 +0.55 +0.44 +0.68 +1.35 +76.28 +5.73 +0.43 +117.14 +0.67 +111.68 +0.78 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.21
SET067+1 +2.31 +0.10 +0.11 +0.69 +1.07 +0.18 +1.50 +54.42 +0.94 +0.93 +103.26 +1.46 +0.72 TMO‑Non TMO‑Non 0.28
CSR055+3 +0.50 +0.44 +1.38 +2.07 +2.74 +4.89 +6.08 +0.17 +3.74 +18.37 TMO‑Non +28.67 TMO‑Non +90.23 TMO‑Non 1.97
MGT065+1 +2.46 +2.19 +0.11 +0.60 +0.98 +0.17 +0.44 +0.16 +37.64 TMO‑Non +175.76 TMO‑Non +0.85 GUP‑Non TMO‑Non 0.54
KRS192+1 +0.17 +0.16 +0.16 +27.10 GUP‑Non +0.18 +0.55 +5.31 TMO‑Non +4.09 TMO‑Non +50.07 +20.91 TMO‑Non TMO‑Non 2.40
CSR015+1 +0.71 +0.17 +0.11 +0.64 +0.89 +0.20 +0.35 +1.45 +0.35 +42.26 +52.03 +1.55 TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non 0.40
KRS235+1 +0.18 +0.18 +0.17 +3.46 +4.07 +0.17 +0.37 +5.31 TMO‑Non +18.29 TMO‑Non +29.03 +2.55 TMO‑Non TMO‑Non 3.18
CSR019+1 +0.39 +0.52 +0.10 +0.52 +0.93 +0.17 +0.48 +1.39 +0.73 +0.64 TMO‑Non +0.36 +0.79 GUP‑Non TMO‑Non 0.44
LCL650+1.005 +1.89 +5.37 +1.17 +1.66 +7.85 +85.11 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.29
SET061+1 +0.19 +0.20 +0.16 +0.54 +0.82 +22.42 +0.17 +0.16 +0.19 +0.29 +0.67 +0.30 +0.70 +0.16 +0.18 0.42
CSR115+41 +1.44 +0.57 +0.45 +0.67 +1.28 +76.55 +6.17 +0.59 +119.20 +1.11 +171.84 +2.24 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.60
SWC039+1 +0.17 +0.51 +0.17 +0.58 +0.91 +0.35 +1.25 +1.46 +3.15 TMO‑Non +20.20 TMO‑Non +14.16 TMO‑Non TMO‑Non 0.25
CSR073+2 +0.18 +0.97 +0.17 +0.62 +1.05 +8.99 +0.68 +0.16 +1.01 +1.39 +0.59 +3.33 TMO‑Non +8.21 TMO‑Non 0.62
SWV463+1 +0.34 +0.96 +0.18 +0.62 +0.98 +2.11 +1.60 +1.57 +1.01 +24.46 +0.60 +0.36 +0.90 TMO‑Non TMO‑Non 2.71
KRS233+1 +0.19 +0.17 +0.17 +4.61 +5.66 +0.19 +0.16 +5.32 UNK‑Non +17.65 TMO‑Non +28.89 +2.44 TMO‑Non TMO‑Non 2.93
LCL540+1 +0.17 +0.35 +0.18 +0.57 +0.87 +0.58 +0.17 +0.18 +0.64 +0.58 +0.59 +2.42 +0.99 TMO‑Non +10.12 0.46
LCL658+1.001 +1.43 +0.17 +0.57 +1.19 +8.22 +80.70 +2.81 +29.82 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non 5.95
GRP683+1 +1.19 +0.44 +0.17 +0.63 +1.12 TMO‑Non +1.37 +9.55 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.78 +0.16 TMO‑Non 0.43
CSR115+44 +1.67 +0.62 +0.43 +0.65 +1.33 +76.35 +6.68 +0.53 +113.43 +1.04 +169.02 +2.20 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.65
GRP711+1 +0.72 +1.29 +0.12 +0.55 +5.80 +41.22 +10.44 +2.82 +32.29 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.79 TMO‑Non TMO‑Non 0.46
CSR032+3 +0.45 +0.97 +0.78 +1.92 +2.32 +10.78 +5.99 +0.19 +16.68 +1.80 +4.57 +2.33 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.60
ALG112+1 +1.03 +1.00 +1.70 +2.96 +3.97 +0.39 +20.97 TMO‑Non +11.78 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non
CSR034+2 +0.16 +0.17 +0.35 +0.62 +1.21 +1.72 +11.12 +0.35 +8.03 TMO‑Non +52.47 TMO‑Non TMO‑Non +10.30 TMO‑Non 0.43
GRP703+1 +0.19 +0.19 +0.11 +0.66 +0.83 +0.36 +1.80 +0.18 +0.38 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.10 TMO‑Non 0.49
CSR051+3 +0.37 +0.40 +0.59 +1.02 +1.51 +4.23 +1.45 +0.16 +1.93 +1.30 +4.41 +1.63 TMO‑Non +60.37 TMO‑Non 1.08
REL044+2 +25.92 +20.29 +1.50 +0.89 +1.17 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +3.22 +22.82 TMO‑Non 0.94
KRS261+1 +10.50 +0.17 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +4.31 +0.63 +2.79 TMO‑Non +11.24 TMO‑Non +29.17 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
REL004+1 +9.41 +5.92 +0.36 +0.62 +0.92 TMO‑Non TMO‑Non +42.67 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +1.17 +0.17 TMO‑Non 0.38
CSR115+6 +1.51 +0.45 +0.46 +0.64 +1.30 +78.28 +6.66 +0.39 UNK‑Non +141.04 TMO‑Non +127.30 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.32
ALG116+1 +1.05 +1.05 +1.30 +4.46 +21.69 +0.38 +11.05 TMO‑Non +12.45 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non
CSR035+3 +0.46 +0.38 +0.66 +1.46 +1.88 +4.61 +1.89 +0.17 +4.11 +1.31 +4.68 +1.70 TMO‑Non +68.98 TMO‑Non 0.99
SWW474+1 +0.44 +0.40 +0.19 +0.63 +1.16 +0.96 +2.54 +93.27 +101.93 TMO‑Non +26.58 TMO‑Non +20.20 TMO‑Non TMO‑Non 0.42
NUN068+1* +3.49 +2.29 +69.65 +4.15 +4.68 TMO‑Non +13.85 +5.35 UNK‑Non +108.28 TMO‑Non +28.50 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.43
CSR018+1 +2.81 +0.48 +0.17 +0.65 +0.88 +0.44 +0.61 +2.34 +37.22 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.89 GUP‑Non TMO‑Non 0.38
NUN060+1* +0.16 +0.10 +3.95 +151.81 +20.03 TMO‑Non +3.84 +2.31 +0.18 +0.32 +0.62 +0.47 +0.40 TMO‑Non TMO‑Non 0.50
NUM925+7 +1.57 +1.15 +0.20 +1.27 +1.74 +1.20 +127.23 +0.19 UNK‑Non +1.03 TMO‑Non +159.87 +10.00 +125.56 TMO‑Non 0.86
CSR115+23 +1.64 +0.52 +0.51 +0.65 +1.36 +77.49 +6.91 +0.99 +113.94 +7.75 +111.69 +20.30 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.58
SET675+3 +0.18 +0.17 +0.11 +0.66 +0.99 +30.67 +0.17 +0.17 +0.19 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.73 +0.17 TMO‑Non 0.41
CSR114+9 +1.66 +0.69 +0.44 +1.15 +1.52 +75.77 +6.46 +1.25 UNK‑Non +140.12 TMO‑Non +126.95 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.82
SWW317+1 +0.53 +0.72 +1.50 +1.77 +2.35 +5.36 +9.35 +0.48 +142.00 +1.78 +26.17 +1.50 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 2.02
SWB029+3 +0.17 +1.05 +0.66 +0.60 +1.26 +0.64 TMO‑Non +2.41 UNK‑Non +125.13 +0.59 TMO‑Non +3.01 +18.15 TMO‑Non 0.37
SWV097+1 +0.72 +0.16 +0.59 +0.31 +1.07 +0.39 +0.44 +0.18 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.31 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 4.15
CSR063+3 +0.50 +0.40 +1.35 +2.04 +2.46 +4.69 +6.53 +0.17 +4.17 +18.81 +86.31 +28.95 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 2.01
COM125+1 +0.18 +0.18 +0.17 +0.53 +0.89 +0.37 +1.37 +2.41 +0.56 +17.70 +0.60 +0.39 UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 0.36
SYN353+1 +0.15 +1.37 +0.13 +0.59 +0.78 TMO‑Non +10.33 +0.17 +41.00 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +1.69 GUP‑Non +11.69 0.62
SEU145+1 +0.11 +0.17 +0.11 +0.61 +5.83 +4.31 +0.81 +1.36 +0.18 +0.32 TMO‑Non TMO‑Non +42.51 GUP‑Non TMO‑Non 0.61
CSR115+83 +1.46 +0.86 +0.50 +1.26 +1.77 +80.84 +103.65 +0.41 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 2.15
SWV025+1 +0.72 +0.17 TMO‑Non +114.11 GUP‑Non +0.18 +0.65 TMO‑Non UNK‑Non +0.38 TMO‑Non +0.31 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 4.78
LCL642+1.020 +1.46 +1.04 +16.34 +15.83 +53.04 TMO‑Non +0.97 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non 15.33
SWV464+1 +0.17 +0.89 +0.16 +0.86 +1.04 +0.67 +10.83 +1.67 +13.92 +0.76 +0.63 TMO‑Non +0.70 TMO‑Non TMO‑Non 4.26
CSR042+3 +0.57 +0.44 +0.61 +2.06 +2.41 +10.87 +6.14 +0.18 +3.19 +1.28 +5.50 +1.61 TMO‑Non +113.39 TMO‑Non 1.47
SWW101+1 +0.83 +0.90 +0.16 +0.29 +0.88 +0.16 +0.81 +0.18 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.87 TMO‑Non TMO‑Non 0.42
CSR115+42 +1.47 +0.46 +0.45 +0.64 +1.46 +76.51 +7.75 +0.64 +113.78 +9.48 +117.38 +27.12 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.56
ALG115+1 +0.69 +1.04 +0.34 +0.92 +1.45 +0.17 +7.18 +79.17 +6.89 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non 106.09
CSR029+3 +0.59 +0.41 +1.43 +3.50 +4.22 +10.69 +6.46 +0.18 +17.96 +70.06 +110.48 +31.56 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 4.90
ALG057+1 +1.22 +1.30 +0.64 +1.34 +25.46 +0.43 +5.82 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non GUP‑Non TMO‑Non 44.56
CSR034+3 +0.46 +0.45 +0.66 +1.63 +2.04 +10.31 +1.77 +0.17 +4.16 +1.51 +4.28 +2.26 TMO‑Non +95.80 TMO‑Non 1.46
NUN084+2* +0.16 +0.17 +0.12 +0.62 +0.90 +2.21 +0.35 +0.17 +36.40 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.83 +4.17 TMO‑Non 0.40
CSR115+13 +1.50 +0.45 +0.46 +0.62 +1.29 +76.66 +6.06 +1.22 +114.22 +119.32 +112.88 +171.75 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.37
GEO275+1 +1.36 +6.89 +0.44 +1.15 +1.04 TMO‑Non +8.29 +2.93 UNK‑Non +80.56 TMO‑Non +69.37 UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 0.73
LCL672+1.005 +12.61 +0.17 +90.19 TMO‑Non +53.13 TMO‑Non +15.07 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWV208+1 +0.73 +0.16 +0.17 +0.57 +0.93 +0.35 +0.51 +17.59 +7.49 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.55
CSR113+22 +1.60 +0.46 +0.49 +0.60 +1.49 +75.56 +6.04 +0.36 UNK‑Non +19.22 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.41
NUM845+1 +0.66 +2.34 +0.11 +0.60 +0.69 +0.18 +5.74 +2.42 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non +0.41 UNK‑Non 1.71
CSR115+14 +1.58 +0.46 +0.44 +0.57 +1.39 +77.37 +8.42 +0.46 +112.82 +8.07 +133.17 +22.64 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.59
SWV372+1 +0.17 +3.68 +0.20 +0.60 +1.08 +0.20 +0.67 +6.46 +2.01 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +2.58 TMO‑Non TMO‑Non 0.42
CSR115+75 +0.92 +0.45 +0.45 +0.62 +1.42 +75.78 +6.23 +0.19 +115.78 +0.66 +110.79 +0.71 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.52
SWV203+1 +0.73 +0.60 +90.69 +151.78 +19.95 +0.43 +1.13 +3.31 UNK‑Non +6.28 +1.02 +0.86 +28.65 TMO‑Non TMO‑Non 30.65
CSR115+22 +1.61 +0.59 +0.45 +0.61 +1.36 +79.90 +8.62 +0.35 +113.17 TMO‑Non +113.03 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.56
SWB053+1 +0.43 +0.17 +28.84 +8.20 +7.71 +2.03 +2.74 +0.17 +1.36 +17.78 +2.79 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 8.95
CSR058+3 +0.41 +0.43 +0.67 +1.47 +1.80 +4.52 +1.82 +0.17 +4.35 +1.28 +4.65 +1.74 TMO‑Non +110.45 TMO‑Non 1.02
NUM534+2 +5.77 +1.05 +0.17 +0.58 +6.71 +0.35 +15.05 TMO‑Non +41.20 +142.61 TMO‑Non +11.70 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.29
SYO525+1.021 TMO‑Non TMO‑Non +0.16 TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWV456+1 +0.40 +0.96 +0.17 +2.57 +2.44 +5.74 +1.49 +0.20 +8.63 TMO‑Non TMO‑Non +157.90 +14.09 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SYO525+1.024 TMO‑Non TMO‑Non +0.51 TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWV461+1 +0.41 +0.74 +0.53 +131.03 +20.41 +55.51 +10.93 TMO‑Non +36.71 TMO‑Non +0.67 +1.11 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.06
NUN065+1* +28.76 +2.35 +75.25 +5.45 +4.89 TMO‑Non +16.34 +6.09 TMO‑Non +29.45 TMO‑Non +27.41 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.44
SWV026+1 +0.71 +0.12 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +0.35 +0.63 +0.19 UNK‑Non +1.72 TMO‑Non +0.32 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 4.94
CSR066+3 +5.87 +12.61 +1.43 +2.23 +2.62 +168.77 +8.44 +0.35 UNK‑Non +2.53 +142.52 +12.19 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 3.17
GEO083+1 +0.41 +2.32 +5.54 +8.27 +6.93 +55.59 +0.55 +8.82 UNK‑Non +5.78 +51.86 TMO‑Non +4.75 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
CSR116+43 +1.93 +0.92 +0.53 +0.64 +1.38 +88.33 +24.08 +11.21 UNK‑Non TMO‑Non +147.84 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 3.24
SWB087+1 +0.18 +0.17 +0.79 +6.58 +3.56 +2.57 +86.71 +1.15 UNK‑Non +7.46 +1.81 +28.85 GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non 2.06
SYO604+1 +11.19 +0.18 +6.14 +14.87 +125.74 +42.19 +0.66 TMO‑Non UNK‑Non +17.88 TMO‑Non +4.52 TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non 3.81
GEO278+1 +1.33 +13.05 +0.45 +1.52 +0.63 +40.83 +7.56 +3.06 UNK‑Non +162.45 TMO‑Non +40.66 UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 0.99
CSR052+3 +1.04 +0.47 +1.88 +3.96 +9.12 TMO‑Non +23.58 +1.40 UNK‑Non +45.20 +106.65 +38.73 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 3.18
SWB008+1 +0.17 +0.16 +1.29 +4.23 +4.31 +56.80 +178.96 +3.12 +17.72 +20.99 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.91
CSR116+4 +1.60 +0.64 +0.32 +0.62 +1.41 +77.87 +9.74 +5.82 UNK‑Non TMO‑Non +140.02 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 2.65
GEO124+1 +0.14 +1.81 +0.19 +0.55 +0.98 +55.88 +2.07 +0.38 +0.63 +11.38 +51.63 +2.54 +1.34 TMO‑Non TMO‑Non 0.41
CSR113+27 +1.63 +0.44 +0.42 +0.65 +1.34 +77.19 +5.52 +0.17 UNK‑Non +19.30 +151.25 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.21
LAT376+1 +0.18 +0.19 +65.91 +0.49 +1.13 +0.44 +0.65 +5.41 UNK‑Non +11.30 TMO‑Non +30.11 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.96
LCL656+1.015 +32.49 +5.98 +0.82 +3.25 +7.95 TMO‑Non +3.26 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non 2.95
MGT063+1 +1.59 +2.31 TMO‑Non TMO‑Non +35.69 +30.65 +7.58 +5.73 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +173.74 GUP‑Non TMO‑Non 1.10
CSR116+19 +12.80 +0.99 +0.47 +0.60 +1.17 +79.01 +10.88 +12.30 UNK‑Non TMO‑Non +118.64 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 2.63
CSR117+1 +0.17 +5.88 +0.16 +0.65 +1.08 +0.45 +3.41 +2.32 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non +1.16 UNK‑Non 0.46
CSR074+3 +0.59 +0.45 +1.34 +3.59 +4.12 +10.96 +6.52 +0.18 +24.84 +69.99 TMO‑Non +63.27 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 4.99
SWW102+1 +0.72 +1.35 +0.13 +0.59 +0.83 +0.44 +26.21 +0.18 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +1.40 TMO‑Non TMO‑Non 0.41
CSR056+3 +0.57 +1.52 +0.99 +2.07 +2.61 +160.48 +5.32 +0.38 +16.41 TMO‑Non +72.58 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 2.13
GEO499+1 +0.75 +0.85 +4.01 +8.01 +9.21 +40.43 TMO‑Non TMO‑Non +80.30 +24.58 +23.58 +45.55 +3.19 +2.04 TMO‑Non 18.92
LCL660+1.010 +0.80 +0.48 +71.21 TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non +10.74 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWV468+1 +0.35 +1.05 +0.17 +3.41 +3.94 +0.53 +1.07 +0.17 +41.14 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
CSR033+3 +1.06 +0.47 +2.34 +3.91 +4.46 +160.85 +6.65 +1.40 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 5.38
SET683+3 +0.73 +0.17 +0.16 +0.59 +1.00 TMO‑Non +0.39 +0.17 +0.17 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.42 TMO‑Non TMO‑Non 0.42
CSR116+26 +1.76 +0.91 +0.46 +0.59 +1.34 +77.12 +10.94 +11.39 UNK‑Non TMO‑Non +118.77 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 3.11
LCL902+1 +0.77 +6.66 +0.17 +0.61 +0.68 +26.19 +33.78 +7.15 +2.01 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non +0.18 TMO‑Non 0.41
CSR064+3 +0.50 +0.49 +2.62 +2.37 +2.83 +4.63 +7.14 +0.18 +1.94 +18.38 TMO‑Non +28.75 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 2.39
CSR002+2 +0.71 +0.78 +0.16 +0.61 +0.98 +56.19 +1.98 +3.39 +134.75 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non 0.31
NUN085+1* TMO‑Non TMO‑Non +1.93 +2.66 GUP‑Non +44.85 +14.95 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non +172.45 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
ALG108+1 +1.05 +0.95 +4.33 +36.82 GUP‑Non +0.16 +20.21 TMO‑Non +13.92 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non
NUN066+1* +28.84 +3.90 TMO‑Non +28.89 GUP‑Non TMO‑Non +0.72 +40.76 TMO‑Non +26.50 TMO‑Non +27.51 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.45
LCL895+1 +44.70 +17.36 +1.52 +13.04 +45.38 +0.84 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non 11.72
LCL676+1.005 +0.17 +0.18 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +9.52 +5.36 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non UNK‑Non
NUN057+2* +0.17 +0.17 +15.23 +0.56 +1.00 +21.23 +111.67 +2.22 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +1.27 TMO‑Non TMO‑Non 0.42
CSR062+3 +0.64 +0.40 +1.48 +2.66 +2.87 TMO‑Non +5.37 +0.17 +17.42 +44.67 +73.99 +63.81 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 2.20
SWV115+1 +1.43 +0.17 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +0.36 +0.68 TMO‑Non UNK‑Non +0.36 TMO‑Non +0.32 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 3.59
SWB012+3 +0.17 +1.05 +0.88 +1.49 +1.97 +70.54 TMO‑Non +28.34 TMO‑Non TMO‑Non +31.19 TMO‑Non UNK‑Non +33.62 TMO‑Non 1.98
GEO299+1 +1.49 +6.15 +0.33 +0.65 +1.03 +0.89 +0.69 +8.70 +42.22 TMO‑Non +1.29 TMO‑Non UNK‑Non +20.41 UNK‑Non 0.53
CSR073+3 +0.58 +1.00 +1.97 +2.13 +2.57 TMO‑Non +1.69 +0.35 +8.68 +17.13 +4.59 +38.60 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
GEO126+1 +0.48 +1.84 +0.17 +0.56 +0.86 TMO‑Non +0.36 +4.02 +36.54 +61.31 +51.66 TMO‑Non +1.54 TMO‑Non TMO‑Non 0.41
LCL652+1.005 +12.74 +31.39 +2.41 +8.75 +115.43 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 28.23
NUM924+4 +35.07 +17.90 TMO‑Non +26.87 +33.90 +4.62 +35.45 +34.80 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
CSR060+3 +1.02 +0.47 +1.89 +2.57 +3.03 TMO‑Non +7.77 +0.17 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 3.62
SET814+4 +0.22 +0.36 +90.24 +49.83 +34.22 +0.17 +0.44 +31.19 TMO‑Non +4.62 +118.38 +6.25 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.47
NLP260+1 +26.29 +14.65 +11.09 +27.70 GUP‑Non TMO‑Non +46.42 +4.83 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non 26.95
PRO006+4 +6.23 +3.20 +0.37 +0.61 +1.25 +77.32 TMO‑Non +19.50 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +5.69 TMO‑Non TMO‑Non 0.84
KRS251+1 +10.62 +0.16 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +0.18 +0.76 +6.23 TMO‑Non +17.58 TMO‑Non +28.78 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
PUZ133+2 +5.21 +0.97 +0.87 +1.22 +11.76 +7.01 TMO‑Non +1.63 +104.28 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.93 TMO‑Non TMO‑Non 1.05
SYN986+1.004 +0.69 +1.10 +85.76 +90.81 GUP‑Non TMO‑Non +25.38 +1.30 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non 0.40
SEU072+1 +0.18 +0.18 +0.49 +151.85 +0.92 +55.53 +1.49 +2.14 +0.31 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.72 GUP‑Non TMO‑Non UNK‑Non
NUN086+1* +107.01 +6.67 +1.33 +4.19 +21.32 TMO‑Non +18.22 +14.54 TMO‑Non TMO‑Non +97.39 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.49
GEO526+1 +1.46 +1.17 +0.71 +4.97 +6.47 +0.69 +16.36 +22.85 +120.39 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +8.59 +31.76 TMO‑Non 6.55
LCL668+1.010 +49.98 +23.17 +0.99 +1.77 GUP‑Non +22.44 +0.36 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 4.69
COM133+1 +0.17 +0.82 +0.17 +0.64 +0.97 +9.21 +0.76 +5.40 +0.72 +17.79 +2.06 +1.79 UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 0.58
CSR039+3 +1.03 +0.58 +7.13 +154.57 +23.02 TMO‑Non +161.00 +1.44 UNK‑Non +52.63 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWV476+1 +0.36 +0.91 +0.36 +1.30 +1.50 +8.79 +24.23 +0.16 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +52.49 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
NLP262+1 +26.23 +13.94 +10.20 +25.48 TMO‑Non TMO‑Non +43.67 +4.73 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non 24.02
SWV380+1 +1.69 +21.24 +0.62 +4.99 +5.55 +0.19 +7.10 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.38
NLP261+1 +26.34 +14.23 +11.57 +26.11 GUP‑Non TMO‑Non +48.25 +4.79 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non 29.06
SWB017+1 +0.18 +0.18 +0.45 +0.62 +1.27 +2.10 TMO‑Non +3.22 +14.38 TMO‑Non +1.96 TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.87
LCL656+1.020 +33.79 +34.59 +1.62 +17.07 +40.83 TMO‑Non +9.67 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non 17.90
SWW342+1 +0.49 +0.50 +2.74 +3.44 +4.04 +5.13 +13.07 +0.49 +2.98 +19.09 +27.65 +29.51 TMO‑Non +163.24 TMO‑Non 3.49
NUN082+1* +76.36 +7.01 +1.44 +3.42 +21.64 TMO‑Non +18.37 +14.90 TMO‑Non TMO‑Non +171.06 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.50
SCT149+1 +0.77 +0.17 +8.81 +5.69 GUP‑Non +0.51 +0.37 TMO‑Non +7.95 +0.44 TMO‑Non +0.38 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.01
CSR036+3 TMO‑Non TMO‑Non +7.24 +155.54 +24.41 TMO‑Non TMO‑Non +1.43 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWV480+1 +0.18 +0.73 +0.18 +0.59 +1.44 +43.19 +4.23 +0.17 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +53.02 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
LCL652+1.020 +33.04 +33.40 +12.94 +16.04 +133.14 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 17.11
NUM835+1 +2.72 +2.33 +0.10 +0.56 +5.74 +22.65 +0.16 +1.29 +0.87 +0.32 +0.60 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 0.30
NUN055+1* TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +177.50 GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non +25.56 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.55
GEO528+1 +8.44 +20.42 +0.37 +5.12 +6.56 +0.70 +2.67 +31.49 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 5.17
LCL638+1.010 +45.69 +72.51 TMO‑Non +104.04 GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
KLE144+1 +0.90 +0.65 +0.21 +0.59 +0.97 +25.62 +114.31 +12.72 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.95 +0.15 TMO‑Non 0.31
LCL658+1.015 +34.13 +35.19 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non +53.90 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SCT147+1 +0.17 +0.45 +0.69 +0.62 +1.25 +0.35 +0.78 TMO‑Non UNK‑Non +18.50 TMO‑Non +4.02 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.10
LCL672+1.015 +12.69 +1.01 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non +64.59 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non UNK‑Non UNK‑Non
NUN056+2* +0.19 +0.17 +1.19 +0.59 +0.89 +20.33 +55.11 +2.25 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +9.11 TMO‑Non TMO‑Non 7.38
GEO168+1 +69.48 +6.76 TMO‑Non +63.79 GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
NUN055+2* +0.20 +0.17 +0.19 +0.63 +0.98 +0.18 +0.49 +2.26 +76.45 TMO‑Non +156.88 TMO‑Non +1.07 TMO‑Non TMO‑Non 0.43
BOO109+1 +83.38 +64.26 TMO‑Non TMO‑Non +105.05 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +71.06 TMO‑Non UNK‑Non
COM008+2 +3.23 +27.15 +0.16 +106.54 +1.15 +41.72 +143.88 +18.30 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +12.00 GUP‑Non TMO‑Non UNK‑Non
LAT258+1 +149.04 +80.08 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +135.84 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWV465+1 +0.18 +1.29 +51.30 +18.24 +18.94 +0.37 +1.04 +1.86 +12.42 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.80 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
LCL658+1.020 +32.79 +33.59 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non UNK‑Non
NUM852+1 +19.17 +0.18 +0.17 +0.61 +5.72 +0.17 +27.71 +1.36 +5.04 +127.08 +54.93 +27.11 UNK‑Non +0.53 UNK‑Non 0.41
LCL662+1.010 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non UNK‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non UNK‑Non
NUM925+4 +0.47 +0.50 +0.51 +34.44 +30.60 +6.31 +123.04 +0.44 UNK‑Non TMO‑Non +73.97 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.02
LCL688+1.015 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SET012+4 +3.05 +0.16 +0.10 +152.04 +20.22 +0.18 +48.98 TMO‑Non TMO‑Non +0.65 TMO‑Non +0.97 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 7.38
LCL876+1 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWV486+1 +5.18 +0.66 +0.10 +0.63 +5.77 +20.59 +3.30 +0.36 +121.86 TMO‑Non TMO‑Non +101.11 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.00
LCL662+1.015 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non UNK‑Non
SWV114+1 +1.05 +0.34 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +0.42 +0.99 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.51
LCL688+1.020 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWV478+1 +0.36 +1.28 +0.16 +0.64 +1.05 +0.61 +11.19 +0.68 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +49.41 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
LCL680+1.010 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non UNK‑Non
SWV125+1 +1.21 +0.57 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.66 +5.14 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
LCL682+1.020 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non UNK‑Non UNK‑Non
GEO127+1 +0.58 +1.84 +0.17 +0.59 +1.07 TMO‑Non +0.69 +2.21 +74.09 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +1.01 TMO‑Non TMO‑Non 0.56
LCL678+1.005 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
NUM841+2 +5.39 +0.17 +0.18 +0.63 +5.71 +0.43 +20.84 +3.58 +106.44 TMO‑Non +51.93 TMO‑Non UNK‑Non +0.56 UNK‑Non 0.39
SWW194+1 +3.21 +17.60 +1.59 +1.78 +24.69 +0.39 +133.57 +0.16 UNK‑Non +4.32 +141.74 +7.33 +21.84 TMO‑Non TMO‑Non 1.71
RNG057+2 +10.85 +12.99 +4.75 +9.66 +0.81 +0.57 +19.40 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 10.54
GEO340+1 +5.58 +2.35 +90.23 +152.02 +1.10 +20.45 +7.55 TMO‑Non UNK‑Non +135.81 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non UNK‑Non
GEO284+1 +0.39 +14.90 +0.43 +0.62 +1.17 TMO‑Non +0.75 +11.59 +9.19 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 0.29
SET722+4 +0.19 +0.17 +0.39 TMO‑Non GUP‑Non +0.18 +35.59 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non +14.74 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
NUM926+2 +86.39 +17.56 +90.27 +151.93 +20.03 +0.67 +10.87 +5.83 +121.24 TMO‑Non +61.12 TMO‑Non +1.96 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SET056+1 +0.17 +0.16 +0.10 +0.58 +0.93 TMO‑Non +0.35 +0.35 +0.38 +0.76 TMO‑Non +1.42 TMO‑Non TMO‑Non +11.71 0.30
MGT035+2 +11.56 +3.09 +44.75 +1.49 +52.16 +0.35 +5.56 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWV486+2 +5.19 +0.38 +0.35 +1.12 +5.64 +24.92 +0.36 +2.29 +9.10 +97.73 TMO‑Non +36.36 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.01
NUN072+2* +0.18 +0.78 +0.19 +151.88 +20.08 +20.30 +4.04 +2.33 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +1.93 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SEV517+1* +0.19 +0.19 +0.10 +52.19 +22.41 +0.17 +32.48 +6.56 +83.19 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.01
NUM313+1 +0.20 +0.18 +46.88 +42.56 GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non +13.95 TMO‑Non +0.33 TMO‑Non +0.34 +42.11 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SET796+4 +10.42 +0.19 +0.19 TMO‑Non GUP‑Non +0.34 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWV462+1 +0.46 +1.03 +90.24 +60.23 +5.49 +41.50 +37.61 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +1.86 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWB075+1 +0.18 +0.36 +4.75 +2.83 +3.14 +2.05 +17.06 +2.01 UNK‑Non TMO‑Non +106.49 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 3.73
SET651+3 +0.37 +1.93 +0.73 +1.30 +1.16 TMO‑Non +23.33 +1.53 +80.64 TMO‑Non +158.32 TMO‑Non +0.91 TMO‑Non TMO‑Non 3.34
SET655+3 +4.38 +4.32 +1.66 +2.02 +5.86 TMO‑Non +37.21 +1.21 +36.61 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.43 TMO‑Non TMO‑Non 1.82
GEO270+1 +5.74 +19.83 +0.75 +0.59 +1.03 +140.65 +33.21 TMO‑Non +39.39 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 2.28
CSR058+4 +4.32 +8.70 +5.22 +5.17 +6.13 +39.88 +15.36 +0.69 TMO‑Non +42.05 +108.01 +57.97 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 5.55
SWW375+1 +0.51 +0.50 +2.90 +3.44 +4.16 +5.19 +15.17 +0.48 UNK‑Non +1.97 +162.35 +1.53 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 4.05
CSR008+1 +11.28 +3.65 +0.36 +7.97 +12.56 +59.05 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +3.12 GUP‑Non TMO‑Non 3.99
SET763+4 +2.32 +0.17 +0.18 +0.63 +1.02 +97.80 +2.51 +5.34 TMO‑Non +118.56 +51.76 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.87
PRO018+1 +4.90 +4.93 +97.20 +7.15 +1.17 +56.60 +21.28 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWV486+3 +5.14 +0.73 +0.16 +1.18 +5.71 +23.79 +0.36 +16.15 +116.75 TMO‑Non TMO‑Non +141.25 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.81
SET714+4 +0.17 +0.17 +90.24 TMO‑Non GUP‑Non +0.17 +2.94 TMO‑Non UNK‑Non +3.43 TMO‑Non +7.86 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWW314+1 +0.50 +0.52 +3.19 +4.02 +4.26 +23.37 +11.49 +0.70 +3.45 +1.84 TMO‑Non +1.47 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 3.92
GEO497+1 +3.27 +28.83 +0.17 +13.18 +17.03 +0.49 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWW474+3 +0.18 +16.09 +0.47 +1.32 +1.70 +75.38 TMO‑Non +43.80 UNK‑Non TMO‑Non +4.14 TMO‑Non +26.98 TMO‑Non TMO‑Non 0.50
SCT159+1 +3.95 +0.32 +1.03 +4.82 +7.84 +127.65 +135.91 +33.61 UNK‑Non TMO‑Non +119.03 TMO‑Non +60.97 TMO‑Non TMO‑Non 2.47
GEO285+1 +8.43 +32.07 +0.43 +0.60 +1.08 +86.40 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 0.42
SWC181+1 +0.54 +9.77 +107.71 +152.69 +21.05 +0.90 TMO‑Non +45.44 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWC313+1 +1.60 +0.16 +0.17 +0.66 +0.89 +5.43 TMO‑Non +10.18 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.62
NUM856+1 +0.71 +26.31 +0.82 +0.62 +5.86 +0.17 +22.11 TMO‑Non UNK‑Non +30.69 TMO‑Non +112.19 UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 1.00
TOP047+1 +1.65 +1.46 +0.75 +1.33 +1.09 +56.11 TMO‑Non +5.61 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.16
CSR005+2 +9.90 +3.01 +2.23 +154.63 +24.22 +58.84 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +172.08 GUP‑Non TMO‑Non 3.83
NUN075+2* +0.34 +32.67 TMO‑Non +0.57 +0.98 +42.40 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWV404+1 +7.70 +28.55 +0.59 +5.90 +6.28 +0.17 TMO‑Non TMO‑Non +21.12 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 14.87
GEO089+1 +2.81 +19.56 +12.04 +93.85 GUP‑Non +0.36 +62.28 +9.46 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 11.59
GRP655+3 TMO‑Non +171.42 +23.30 +14.11 +46.86 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +16.32 +5.25 TMO‑Non UNK‑Non
GRP746+1 +128.53 +22.36 +5.72 +8.39 +145.29 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +62.55 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
COM127+1 +0.73 +0.91 +0.18 +2.45 +3.48 +0.17 TMO‑Non +84.15 +0.51 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 0.41
SWV467+1 +1.95 +1.45 +149.64 TMO‑Non +34.09 +3.13 +14.13 +3.96 +58.77 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SET016+1 +10.35 +1.27 +0.18 +0.63 +0.90 TMO‑Non +18.19 +169.59 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.42
TOP042+1 +1.31 +0.72 +0.90 +0.58 +1.29 +0.86 +18.87 +101.71 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.34
SWV089+1 +0.17 +0.37 +15.48 +152.43 +20.39 +0.49 +0.66 +5.42 +0.77 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.86
COM143+1 +0.75 +1.02 +0.17 +1.00 +1.40 +0.17 TMO‑Non +84.61 +0.42 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 0.36
GEO088+1 +0.19 +0.16 TMO‑Non +152.48 +20.61 +0.38 +18.91 +9.49 TMO‑Non +66.35 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 19.78
GEO531+1 +0.57 +4.29 +0.89 TMO‑Non GUP‑Non +0.68 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non +22.35 TMO‑Non +84.85 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWB077+1 +0.89 +0.17 +6.87 +3.10 +3.54 TMO‑Non +20.11 +67.85 UNK‑Non TMO‑Non +108.24 TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non 3.32
SWB100+1 +0.18 +0.17 +0.52 +22.66 GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non +6.15 UNK‑Non +22.62 +115.50 TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non 17.87
SWW253+1 TMO‑Non +97.83 +26.63 +11.52 +14.78 +0.88 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 37.33
SEU061+1 +0.17 +0.47 +4.80 +28.08 +0.80 TMO‑Non +2.34 +36.90 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +150.26 TMO‑Non TMO‑Non 11.36
SWW394+1 +0.50 +0.48 +2.87 +4.28 +5.12 +79.38 +15.58 +0.46 +4.29 +19.99 +27.50 +31.31 TMO‑Non +179.35 TMO‑Non 3.58
SWV490+3 +55.43 +28.22 +17.65 TMO‑Non +20.97 +41.52 +37.85 +49.92 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 1.21
SWW470+2 +0.76 +0.39 +13.52 TMO‑Non GUP‑Non +10.70 TMO‑Non TMO‑Non +3.78 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWV459+1 +0.17 +0.73 +73.31 +153.02 +21.40 +3.13 +2.11 +3.90 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +100.89 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SET614+3 +2.33 +0.17 +9.11 +8.55 +93.82 +0.99 +3.63 TMO‑Non UNK‑Non +0.76 TMO‑Non +2.41 UNK‑Non GUP‑Non TMO‑Non UNK‑Non
NUM859+1 +3.97 +0.96 +60.38 +72.73 +5.78 +1.13 +76.05 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 2.11
CSR011+1 +10.94 +2.34 +166.29 TMO‑Non GUP‑Non +57.21 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +166.07 GUP‑Non TMO‑Non 19.34
CSR041+4 +0.74 +0.98 +11.95 +5.86 +6.52 TMO‑Non +80.94 +0.67 TMO‑Non +68.65 +110.32 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 18.17
NUM321+1 +0.19 +0.34 +150.79 TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non +40.98 +5.59 TMO‑Non TMO‑Non +88.28 TMO‑Non +42.85 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
CAT028+1 +6.67 +8.37 +59.51 TMO‑Non +26.53 +0.38 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWB047+1 +0.14 +0.20 +1.32 +8.91 +9.94 TMO‑Non +30.97 +10.90 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 14.13
GEO523+1 +85.54 +16.98 +1.46 +0.63 +1.27 TMO‑Non TMO‑Non +53.42 +40.60 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.40
GEO292+1 +53.81 +110.72 TMO‑Non +17.61 +6.13 +5.02 +123.40 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 2.20
SEV521+1* +15.85 +0.16 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +0.18 +0.18 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
CSR255+1* +3.91 +1.50 +0.97 +2.22 +2.74 TMO‑Non +13.64 +0.15 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 3.51
SWB083+1 +1.48 +0.16 +135.69 +178.21 +30.84 +95.41 TMO‑Non +68.33 UNK‑Non TMO‑Non +53.49 TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWW344+1 +0.55 +0.51 +2.80 +3.23 +3.78 TMO‑Non +12.93 +0.44 +4.55 +18.90 +28.30 +28.77 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 3.36
NUM323+1 +1.07 +1.28 +4.04 +82.14 GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non +5.55 TMO‑Non +8.24 +87.88 +63.97 +48.02 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWV472+1 +0.97 +1.05 +100.32 TMO‑Non +33.35 +57.23 +11.71 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +19.69 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
LCL548+1 +4.49 +2.61 +0.37 +0.57 +1.05 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +66.83 +54.23 TMO‑Non 0.30
SWB058+1 +0.17 +0.18 +93.18 +94.12 +23.07 +174.99 TMO‑Non +69.36 UNK‑Non TMO‑Non +120.48 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SCT165+1 +2.73 +0.98 +102.35 +1.01 +1.39 TMO‑Non +28.46 +68.31 UNK‑Non +92.87 +1.88 TMO‑Non +6.92 TMO‑Non TMO‑Non 2.51
GEO289+1 +0.18 +1.49 +1.80 +2.17 +100.91 +79.77 +32.75 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 4.30
KLE170+1.006 +2.64 +90.15 +106.38 TMO‑Non GUP‑Non +56.74 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +3.21 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
GEO273+1 +5.93 +20.03 +90.22 +0.64 +1.04 TMO‑Non +31.77 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 0.74
COM134+1 +11.69 +1.87 +0.41 +7.68 +7.50 +55.74 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non UNK‑Non
RNG055+2 +2.84 +1.81 +0.17 +0.65 +0.98 +0.51 TMO‑Non +3.33 +49.08 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.63
CSR002+1 +12.28 +2.13 +1.27 +6.09 +8.54 +59.27 TMO‑Non +35.85 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non 2.83
NUM641+4* +32.38 +74.50 +5.78 +5.44 +6.82 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 15.47
NUM639+4* +163.59 TMO‑Non +7.65 +8.85 +9.56 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 19.01
NUN077+2* +0.19 +13.82 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +41.44 TMO‑Non +163.79 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
COM132+1 +18.68 +8.50 +94.88 +2.55 +3.23 +56.76 +1.02 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non UNK‑Non
SWB024+1 +0.19 +0.17 +0.74 +8.10 +8.55 TMO‑Non +92.16 +121.52 UNK‑Non +21.56 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non 3.47
NUM924+8 +51.08 +18.44 +2.36 +2.98 +3.62 +15.03 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 3.05
SYN076+1 +79.94 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +21.24 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non 1.03
NUM563+3 +7.92 +1.40 +4.23 +3.07 +3.43 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +67.43 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 3.82
CSR004+1 +10.96 +3.30 +2.92 +8.08 +12.51 +69.44 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non 21.78
GEO295+1 +67.96 +16.70 +70.32 +0.69 +5.82 TMO‑Non +123.52 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 2.24
SWB004+1 +0.17 +0.82 +27.68 +18.65 +19.83 +63.31 +108.34 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non 8.50
SWB043+1 +0.17 +0.35 +9.34 +17.35 +17.07 +0.59 TMO‑Non +32.85 UNK‑Non TMO‑Non +56.74 +115.10 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 19.82
KLE169+1 +2.49 +93.25 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +2.38 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWW390+1 +3.57 +5.55 +5.78 +3.85 +4.72 TMO‑Non +13.49 +0.49 UNK‑Non +1.95 +25.11 +1.51 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 4.22
SCT167+1 +0.18 +0.93 +11.16 +1.47 +2.35 TMO‑Non +106.25 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non +1.75 TMO‑Non +4.06 TMO‑Non TMO‑Non 3.36
REL029+3 TMO‑Non TMO‑Non +103.71 +13.63 +19.94 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +8.06 TMO‑Non UNK‑Non
NUN058+2* +0.17 +1.95 +167.96 TMO‑Non GUP‑Non +40.33 TMO‑Non +30.26 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWW878+1* TMO‑Non TMO‑Non +0.59 +0.70 +10.18 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non UNK‑Non
SCT120+1 +4.43 +2.70 +10.79 +79.24 GUP‑Non +14.70 TMO‑Non +18.65 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +25.04 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
LCL896+1 TMO‑Non +48.36 +1.65 +2.07 +6.09 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non +3.63 TMO‑Non 1.41
SEU255+2 TMO‑Non +94.90 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +1.33 +1.60 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
CSR029+4 +0.95 +6.30 +14.11 +6.70 +7.74 TMO‑Non +27.01 +0.69 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWB026+1 +5.73 +0.13 +11.68 +34.12 +22.21 TMO‑Non TMO‑Non +69.79 UNK‑Non TMO‑Non +53.56 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWB044+1 +0.50 +0.18 +10.64 +42.15 +22.09 TMO‑Non TMO‑Non +69.52 UNK‑Non TMO‑Non +2.77 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWB029+1 +0.18 +0.39 +92.98 +154.58 +23.00 +86.23 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non +2.97 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
NUM860+1 +11.32 +6.22 +2.50 +2.88 +6.25 +0.55 +149.45 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 4.09
NUM862+1 +12.46 +12.03 +15.42 TMO‑Non GUP‑Non +2.23 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SCT166+1 +0.16 +1.44 +1.76 +1.27 +1.59 TMO‑Non +36.10 +73.73 +34.27 +8.41 +1.63 +15.05 +3.52 TMO‑Non TMO‑Non 7.25
GEO320+1 +2.06 +4.18 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non +21.41 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non UNK‑Non
SWW874+1* TMO‑Non TMO‑Non +134.28 TMO‑Non +37.14 +155.88 TMO‑Non +172.64 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non +2.64 UNK‑Non UNK‑Non
AGT009+1 +1.00 +0.40 +88.30 +93.67 GUP‑Non TMO‑Non +150.10 +5.93 TMO‑Non +116.05 TMO‑Non +27.85 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
NUM925+8 +1.32 +2.05 +6.04 +6.77 +6.92 +20.99 +138.33 +0.59 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 6.05
SWW218+1 +3.26 +2.76 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +0.37 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWB071+1 +4.55 +0.35 +3.50 +3.66 +4.35 TMO‑Non +7.73 +1.51 +121.80 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non 26.77
SWW326+1 +0.49 +0.54 +7.28 +8.04 +9.16 +2.53 +54.07 +1.52 +11.79 TMO‑Non +165.47 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 18.24
GEO532+1 +1.34 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +55.43 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWB067+1 +2.74 +0.35 +10.54 +5.21 +6.05 +1.96 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non 5.27
SWW337+1 +0.52 +1.77 +5.83 +6.52 +7.99 +5.32 TMO‑Non +1.07 UNK‑Non +19.41 +174.19 +29.22 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 6.32
CSR073+4 +2.16 +6.31 +21.67 +6.15 +7.20 TMO‑Non +14.19 +0.76 TMO‑Non +68.52 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWV037+1 +1.45 +0.72 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +0.39 +29.93 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non
LCL528+1 +5.18 +30.33 +0.17 +0.57 +1.05 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +67.43 +44.99 TMO‑Non 0.60
SWB063+1 +0.19 +0.17 +10.07 +12.64 +14.36 +103.54 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 12.21
SWW385+1 +0.53 +2.25 +3.29 +4.47 +5.55 +5.24 +42.63 +0.53 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 4.03
SCT135+1 +17.40 +0.36 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +60.67 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
COM124+1 +40.56 +52.07 +2.33 TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +70.18 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non UNK‑Non
COM140+1 +3.27 +7.21 +1.61 +0.85 +1.13 TMO‑Non +26.61 TMO‑Non +1.60 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non UNK‑Non
SWW322+1 +0.52 +3.10 +6.22 +7.70 +8.60 +5.42 +37.44 +1.28 UNK‑Non +19.82 TMO‑Non +28.79 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 7.29
SWW177+1 +48.25 TMO‑Non +28.33 +98.44 +23.81 +58.83 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 20.19
SWC222+1 +0.84 +3.56 +0.17 +0.62 +1.00 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 0.62
SWW100+1 TMO‑Non +3.93 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +128.81 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
KLE014+3 +63.67 +46.35 +1.13 +1.53 +2.06 +99.69 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 16.89
CSR033+4 +13.97 +20.39 TMO‑Non +76.01 GUP‑Non TMO‑Non +26.25 +2.11 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWW348+1 +0.52 +1.79 +5.54 +6.27 +7.48 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +5.11 TMO‑Non +163.05 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 6.43
SWW295+1 +0.52 +0.53 +6.31 +6.73 +7.93 TMO‑Non +12.23 TMO‑Non UNK‑Non +18.81 +159.53 +28.90 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 6.62
SWC072+1 +31.35 +9.67 +1.48 +10.37 +15.46 +172.78 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 23.27
GEO517+1 +1.93 +153.88 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
GEO514+1 +99.15 +82.15 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +55.45 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWW900+1* TMO‑Non TMO‑Non +21.74 +23.53 +29.21 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non UNK‑Non
SWB094+1 +5.71 +38.86 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
LCL472+1 +24.70 +20.97 +15.96 +152.55 +21.09 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +126.11 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWB012+1 +5.76 +0.16 +94.89 +156.41 +25.28 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
GRA002+1 +1.78 +0.17 +9.25 +151.77 +20.02 TMO‑Non +58.85 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWW470+7 +0.52 +2.88 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +176.55 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWW321+1 +1.13 +7.09 +6.54 +7.62 +8.45 +5.42 +15.96 +4.99 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 7.32
CSR060+4 +22.96 +16.42 +15.75 TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non +28.48 +0.78 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 22.23
LCL504+1 +22.96 +18.84 +1.80 +25.06 GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non +15.85 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
NUM926+8 +23.97 +28.95 +9.64 +9.80 +11.38 +15.14 TMO‑Non +0.90 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 9.08
SWW474+7 +0.49 +49.70 +30.93 TMO‑Non GUP‑Non +174.11 TMO‑Non +121.21 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non +41.42 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
LCL473+1 +30.62 +22.06 +22.19 +153.15 +21.56 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +118.81 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWW884+1* TMO‑Non +177.08 +135.00 +33.77 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non +9.96 UNK‑Non UNK‑Non
NUM694+4* TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +121.61 GUP‑Non TMO‑Non +20.39 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
CSR192+1* +124.23 TMO‑Non +128.61 +17.55 +18.02 TMO‑Non TMO‑Non +18.32 +77.11 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SEU420+1 +2.53 +21.38 TMO‑Non TMO‑Non +107.51 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SCT156+1 +17.50 +0.35 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +55.73 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWB064+1 +18.96 +0.51 +24.47 +21.17 GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 19.91
SWW328+1 +0.51 +0.48 +7.22 +7.35 +8.47 +5.05 +11.76 +1.51 UNK‑Non TMO‑Non +161.57 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 18.29
SET099+1 TMO‑Non +139.48 +15.66 +16.77 +1.51 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
LCL889+1 +43.14 +65.54 +52.44 +53.29 GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non +57.65 TMO‑Non UNK‑Non
SCT158+1 +19.81 +0.16 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +55.42 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
LCL891+1 +39.53 +63.37 +40.74 +39.89 GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non +45.94 TMO‑Non UNK‑Non
SWB050+1 +18.92 +0.44 +94.25 +155.91 +24.46 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWB095+1 +5.89 +39.28 TMO‑Non +171.43 GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
GRP720+1 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +5.24 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
REL041+1 TMO‑Non TMO‑Non +149.24 TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +59.16 TMO‑Non UNK‑Non
REL016+3 TMO‑Non TMO‑Non +103.91 +14.13 +15.81 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
CSR179+1* TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +64.65 GUP‑Non TMO‑Non +135.73 TMO‑Non +77.04 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWW893+1* TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +0.58 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non +38.13 UNK‑Non UNK‑Non
GEO333+1 +45.79 +28.46 TMO‑Non TMO‑Non +46.13 +63.79 +150.50 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non UNK‑Non
CSR059+5 +10.10 +10.72 +9.18 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +4.43 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non 16.81
SWW349+1 +0.52 +1.80 +5.23 +5.85 +6.21 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non 6.16
LCL505+1 +13.39 +7.20 +0.75 +41.00 GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +75.80 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWW269+1 +53.89 +47.48 +2.82 +155.03 +23.72 +126.64 TMO‑Non +80.32 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 2.43
SWW389+1 +0.54 +2.40 +5.99 +7.73 +9.27 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non +174.65 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 6.88
SWW360+1 +0.60 +7.36 +6.10 +9.65 +11.38 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non +172.52 +122.67 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 8.05
SEU063+1 +6.24 +0.17 +137.11 TMO‑Non +151.93 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SET969+1 +1.67 +2.94 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non +139.27 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWW369+1 +12.51 +6.81 +6.79 +7.30 +7.66 +81.29 TMO‑Non +5.42 UNK‑Non TMO‑Non +167.24 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 7.44
SWW338+1 +0.50 +0.51 +6.77 +7.74 +9.03 TMO‑Non +12.78 +1.60 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 7.91
LCL555+1 +29.51 +48.38 +0.60 +1.92 +2.33 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +154.44 TMO‑Non TMO‑Non 1.60
SWB042+1 +5.76 +0.93 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
AGT007+2 +8.98 +7.87 TMO‑Non +128.12 GUP‑Non TMO‑Non +44.36 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWW391+1 +0.51 +0.53 +4.19 +6.61 +8.11 TMO‑Non +13.96 +1.55 UNK‑Non +19.13 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 9.74
SWW350+1 +0.59 +0.53 +6.29 +6.13 +7.16 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non 7.75
GEO324+1 TMO‑Non +43.17 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non UNK‑Non
SWW367+1 +1.31 +7.08 +7.45 +9.20 +10.51 TMO‑Non TMO‑Non +0.85 UNK‑Non TMO‑Non +40.51 +30.83 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 10.54
SCT138+1 +89.80 +7.68 +128.89 +152.58 +20.94 TMO‑Non TMO‑Non +147.10 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +3.19 +7.89 TMO‑Non UNK‑Non
SCT136+1 +26.58 +7.27 +158.69 +153.00 +21.12 TMO‑Non TMO‑Non +119.20 +44.43 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +3.21 +10.75 TMO‑Non UNK‑Non
NUM695+4* TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
CSR190+1* TMO‑Non +121.22 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWW359+1 +12.84 +6.97 +6.39 +8.28 +10.84 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 7.14
SWW392+1 +0.51 +5.49 +12.95 +7.76 +9.16 TMO‑Non +15.67 +11.96 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 13.92
CSR067+5 +9.94 +9.85 +10.07 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +4.43 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non 16.43
SWW309+1 +12.81 +6.70 +5.42 +7.98 +9.48 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non +144.11 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 6.74
GEO491+1 +92.99 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +165.88 +163.90 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWB108+1 +10.99 +33.41 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +2.22 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
AGT006+1 +8.00 +0.40 TMO‑Non +132.24 GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWW379+1 +3.58 +6.36 +11.22 +8.60 +9.83 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non +43.98 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 13.64
SWW308+1 +11.50 +6.53 +6.32 +7.19 +8.99 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 7.34
SWB069+1 +31.63 +52.10 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWW336+1 +0.51 +1.51 +6.91 +7.80 +9.05 +5.12 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 7.42
SWW364+1 +0.50 +2.41 +15.20 +7.70 +9.04 TMO‑Non TMO‑Non +0.63 UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 7.31
GEO310+1 TMO‑Non TMO‑Non +52.42 TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non UNK‑Non
SWW340+1 +12.85 +7.45 +6.31 +7.02 +7.96 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 6.55
COM145+1 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non UNK‑Non
PUZ076+1 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +174.67 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non GUP‑Non TMO‑Non UNK‑Non
GEO520+1 +101.68 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
SWW099+1 TMO‑Non +6.30 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +138.13 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
LCL890+1 +43.76 +66.27 +59.25 +57.67 GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non +79.37 TMO‑Non UNK‑Non
LAT297+4 +5.65 +6.23 +1.77 +1.89 +3.72 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 2.77
SWW371+1 +12.07 +7.16 +6.55 +4.46 +5.44 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 6.81
SCT151+1 +18.97 +2.79 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non +60.71 TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
LCL892+1 +43.07 +66.04 TMO‑Non +108.83 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non +80.03 TMO‑Non UNK‑Non
GEO296+1 +71.21 +38.51 +95.86 +157.76 +1.27 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non 1.84
LCL559+1 +29.77 +47.20 +0.70 +1.68 +2.20 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non +179.14 TMO‑Non TMO‑Non 1.70
NUM708+4* +166.22 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
CSR215+1* +6.74 +91.19 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non 21.26
SWW937+1* TMO‑Non +136.76 +158.75 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non UNK‑Non UNK‑Non
CSR229+1* +100.24 TMO‑Non TMO‑Non +70.37 GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
NUM669+4* +32.67 +75.54 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
NUM706+4* +163.11 TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
LAT348+3 +5.62 +1.14 +48.40 TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non TMO‑Non UNK‑Non
HWV107+1 +23.52 +9.43 TMO‑Non TMO‑Non GUP‑Non TMO‑Non +105.53 TMO‑Non UNK‑Non TMO‑Non TMO‑Non